News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ny utflykt med hembygdsföreningen

Ny utflykt med hembygdsföreningen

14-06-01
utflykt28maj9

När man vid en vandring genom skogen plötsligt skymtar en ruin blir man naturligtvis intresserad och vill veta mera om platsen. Men det är inga glömda och övervuxna djungelstäder eller kollosala tempelruiner som Håkan Mossberg tar oss med till på sina utflykter. I stället handlar det ofta om vittnesmålen om en fattig torparbefolkning som genom sitt dagliga slit lyckades överleva en tid av det som magra tegar gav. Ladugårdens väggar, murade av natursten, är ofta det sista som finns kvar liksom jordkällare och odlingsrösen.

utflykt28maj1

Vår reporter Sture Ekmark har varit med på den senaste utflykten med Håkan. Första stoppet gjordes vid Mossbo, även kallat Mosstorp. Lagårdsruinen berättar att stället hade en liten odlingsyta, för den hade bara haft plats för två till tre djur.

utflykt28maj4

Andra stoppet gjordes vid Myggsjö Gårds backstuga.

utflykt28maj8

En skylt på platsen visade hur huset en gång hade sett ut och grundstenarna låg ännu kvar på sin ursprungliga plats.

utflykt28maj2

Av ladugården var det lite mera kvar på det här stället. Intill hade själva Myggsjö Gård legat, men den platsen förstördes helt vid ett vägbygge. Håkan kunde dock peka ut platsen.

utflykt28maj6

Rester av ladugården hittades också platsen för en smedja, där det låg en bit smal räls, förmodligen av den sort som användes ibland annat gruvindustrin. Sista stoppet blev vid Rågbingen.

utflykt28maj7

En grop i marken efter den igenrasade jordkällaren var i stort sett allt som minde om att platsen en gång varit bebodd. Själva boningshuset hade monterats ner av en man som hette Johan Sandberg, som sedan uppförde det ovanför Bångbro Herrgård, där det fick namnet Hyddan.

utflykt28maj5

Den här gången var det lite färre deltagare än sist, men glädjande nog var det också en del yngre människor som lockats till arrangemanget.

Text och foto: Sture Ekmark

Kommentarerna är avstängda