News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

lansstyrelsen      Pressmeddelande

Nu börjar säsongen för naturvårdande skogsbränning

16-04-29
Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under projekttiden ska cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i hela landet. I Örebro län ska bränning ske på Römyren mellan Kopparberg och Bredsjö under 2016. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till september.

Vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog för att klara sig. Rökdansflugan är exempel på en sådan art som behöver en skogsbrand för att fortplanta sig. Branden har även positiva effekter för andra djurarter.

– Naturvårdsbränning har sakta vuxit i betydelse inom skötseln av naturreservat i Sverige under de senaste 20 åren. Men det är långt kvar till den omfattning som skulle behövas. Projektet ger oss möjligheten att jobba fram en bra grund för den löpande skötseln framöver och stöttningen från EU ger ökad tyngd till verksamheten, säger Niclas Bergius, projektledare för Life Taiga.

Länsstyrelsens naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig.

Det är svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta.

-Den stora utmaningen är att antalet möjliga bränningsdagar är så begränsade. Väder och markförhållanden måste vara rätt. Dessutom krävs det att alla förberedelser med utrustning och personal är på plats, säger Åsa Forsberg, regional projektledare i Örebro län.

Mer information om naturvårdsbränning på Römyren uppdateras under sommaren på www.lansstyrelsen.se/orebro/lifetaiga

Fakta:

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska länsstyrelserna tillsammans genomföra naturvårdsbränningar på totalt omkring 2000 hektar.

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Life Taiga genomförs bara i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

Läs mer om projektet på www.lifetagia.se

För mer info:
Åsa Forsberg
regional projektledare
010- 224 87 52
076-117 11 52

Presskontakt:
Karin Stenström
010-224 82 68
070-639 30 52

Vasterasmossen_sKS4034_5Dmk3

Pressbild

Naturvårdsbränning vid Västeråsmossen 2015.
Ange fotograf Kjell Store Länsstyrelsen

 

Kommentarerna är avstängda