News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Nittälvsdalen blir Naturreservat

Nittälvsdalen blir Naturreservat.

2014-07-01

Vy-over-dalen_650px-1

För några veckor sedan åkte maken Bengt och jag från Dansarbacken söderut. Vi upptäckte att markeringarna för naturreservat hade utökats väsentligt.

Kontaktade Kjell Store, inventerings- och skötselansvarig av naturreservat för norra delen av Örebro Län samt Hans Ljunqvist, handläggare av naturvårdsärenden på Länsstyrelsen. Fick bekräftat att Naturvårdsreservatet Nittälvsdalen snart skall bildas. Åtkomsten av mark är klar till 95 %. Reservatsbeslut kommer 2015.
Bergvik Skog har varit största ägaren. Bergvik säljer till staten men vill då ha betalt med annan mark. Det får de nu genom att Sveaskog har avsatt arealer som skall användas för bytesaffärer vid bildande av naturreservat på storskogsbrukets marker. Det innebär att Staten har kunnat överta 3500 ha från Bergvik i Örebro Län i samband med att det bildas fem nya naturvårdsområden på deras mark. Nittälven är ett av dessa.
Hans Ljunqvist berättade att det blir länets största naturreservat. Det nya reservatet blir 1897 ha varav 1275 ha produktiv skogsmark. Så tillkommer de naturreservat som redan finns i anslutning till Nittälvsdalen vilket ger ett sammanhängande skyddat område på ca 2500 ha, enligt Kjell Store. De övriga fem anslutande reservaten kommer inte att ingå i det blivande Nittälvens naturreservat.
Detta kommer att bli ett skydd för ett landskap, man har inte bara tittat på enstaka skogsbestånd eller älvsträckor.
Vilken härlig känsla det är att veta att alla kommer att ha tillgång till denna vildmark för all framtid.
Att vandra efter Nittälven är väldigt omväxlande.
Naturreservatet slutar i norr vid länsgränsen. Nittälvsdalens sträckning på Dalasidan är sedan tidigare naturreservat.

alven-norr650px

På gränsen till Dalarna är dalen trång och mycket stenig med branta sidor.

Brattforsen650px

Den delen av älven avslutas av Brattforsen.

Nittalven3.650px-1

Nu fasas fallhöjden av och älven tar ett lugnare lopp.

Kanoter Dansarbacken650px

Nu går det också bra att se älven och omgivningarna från kanot.

Slatter650px

Efter Uvbergsbron börjar älven meandra och rinner genom ett landskap med strandängar där skogsfolket förr tog vara på gräset till djurfoder.

Rodmyren650px-1

Stora myrar som Komoramossen och Rödmyren vattnas av mot älven.

Marrjarvi650px-1

Det finns också många små tjärnar, bl.a. Märrjärvi, i det blivande naturreservatet.
Så småningom rinner Nittälven lugnt och stilla ut i Ljusnarn vid Nittbo.
Området är också klassat som Ramsaområde sedan förra året. Ramsa är en internationellt konvention om skydd av våtmarker. Den gäller främst för att skydda fågellivet men syftet har breddats på senare år så att konventionen också kan omfatta andra hotade naturtyper och
arter .
Ta gärna en promenad i detta unika område. Det spelar ingen roll om du inte är så rörlig eller inte hittar så bra. Det finns många fina platser som är lättillgängliga, mycket vackra och ger en vila för själen.

Text: Thyra Lundell Foto:Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda