News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Naturvårdbränning

Naturvårdbränning

2023-05-23

Naturreservatet Kaljoxadalen är ett av Örebro läns största skyddade vildmarksområden. Det gränsar i norr mot reservatet Nittälvsbrännan och tillsammans har reservaten en yta på drygt 700 hektar. Kaljoxadalen är ett variationsrikt landskap med såväl berg och skog som hedar och myrar. Det gör att reservatet också har ett rikt växt- och djurliv.

Bild: Kommunens hemsida
Under maj-juni planerar länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränningar i naturreservaten Kaljoxadalen och Nittälvsbrännan.
Bränningen, som utförs av länsstyrelsens personal, är en del av skötseln av området. Brandrök kommer att synas och kännas i området under bränningen. När bränningen kommer att ske beror på vädret.

Läs mer om naturvårdsbränningar på länsstyrelsens webbplats: Life2Taiga | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

Fakta från länsstyrelsens i Örebro län och Ljusnarsbergs kommuns hemsidor, sammansatt av Anna-Lena Didić

 

Kommentarerna är avstängda