News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Naturstudieklubben på osäkra vägar

Naturstudieklubben på osäkra vägar

2023-07-13
Sommarens utflykt för Ställdalens Naturstudieklubb i lördags gick söderut

Första stoppet var förmiddagskaffe i Pershyttan. Vi har besökt Pershyttan ett flertal gånger men njuter alltid av den fina miljön.

Husen med sina välansade trädgårdar och den välbevarade hyttmiljön kan man se många gånger. Det går guidade turer in i gruvan.


Vill man besöka Nora går det bra att ta rälsbussen fredag, lördag och söndag under juli månad.

Färden gick vidare mot Närkes Kil. Vägen går genom Ekopark Kilsbergen. Den slingrar sig fint genom fina skogar. Små tjärnar och sjöar lyser som blå ögon i grönskan. Vägen kommer så småningom ut på närkeslätten. Höjdskillnaden från högsta punkten och ner var cirka 200 m.
Skogen byttes nu ut mot stora åkrar.
I Närkes Kil ligger den stor kyrkan på en höjd mittt i byn. Där åker vi mot väster. Passera byn Klockhammar. De gamla husen efter vägen berättar om svunna tider.

Vid Bocksboda tar vi en paus. Det är Närkes högst belägna by. Här passerar vi Bergslagsleden.

Härifrån utgår flera andra leder.

Kerstin upptäcker ett stor bestånd av Natt och Dag.

Erik hade ett annat namn på den, Svenska Soldaten.

Här upphör länsväg 748. Vägen fortsätter över Bofors skjutfält. Det är inte säkert att man kan komma vidare. Pågår det skjutövningar är vägen avstängd. Vill man åka där skall man kontakta Bofors eller läsa på deras hemsida för att få aktuell information. Det hade vi gjort. Grindarna var öppna så vi fortsatte över Kilsbergen. En färd med omväxlande natur. Vägrenarna var inte klippta så blomprakten var riklig och färgrik. Lupinerna hade inte hitta dit.

När vi passerat Kilsbergen kom vi till Skrekarhyttan.

Hyttbackens byggnader har restaurerats så att man kan föreställa sig hur det en gång såg ut.

Det var ett perfekt ställe att dricka eftermiddagskaffe.

En karta blev till hjälp för fortsatt färd.

Vid Klacka Lerbergs gruvområde söder om Järnboås gjordes nästa stopp.

Dagbrottens kanter stupade nästan lodrätt. Förr kunde man gå med på guidningar i Kongastollen men nu är den stängd av p.g.a. rasrisk. Den mynnar ut i det fria i nederkanten av området och gjorde det lättare avvattna gruvan och få ut malmen.

Innan pandemin slog till arrangerades det teaterföreställningar där. Det finns fortfarande rester av scenen synliga.


Berg i dagern ger en aning om vilka krafter som en gång formade terrängen här.

Tillbaka till Ställdalen summerade vi en händelserik dag. Solen hade lyst på oss ända tills vi närmade oss Kopparberg då kom det en liten regnskur. Vi hade lärt känna en del av vårt län. Från stora skogar till öppna slätter. Sett lämningar efter bergshanteringen som varit en viktig källa för vår välfärd och upptäckt att vi har fina utflyktsmål i vår närhet.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell och Erik Karlsson

 

Kommentarerna är avstängda