News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Naturpass Djäkens Bygge

Naturpass Djäkens Bygge

2020-09-07

Orienteringsklubben Järnbärarna erbjuder nu ytterligare ett Naturpass. De två Naturpassen i Kopparberg och vid Klacken samt Kulturpasset har intresserat många motionärer och vi vill gärna ge en möjlighet att fortsätta med motionen och skärmletandet. Vi har nu låtit rita en ny orienteringskarta väster om Kopparberg vid Djäkens Bygge. Tiden för detta Naturpass kommer att vara 10 juli till 30 september.

Naturpasset är en kartträning för både vana orienterare och nybörjare i alla åldrar. Kartan vid Djäkens Bygge är nyritad år 2020 och området har inte använts för orientering på många år. Kartans östra kant är Kolartorps Industriområde och den sträcker sig västerut till stranden av Ljusnarn med Djäkens badplats i sydöstra hörnet. Terrängen är för det mesta lättframkomlig men områden med stenig mark förekommer. Tänk på att inte beträda tomtmark som är markerat med olivgrönt på kartan. I övrigt gäller Allemansrättens regler.

Kontrollerna är markerade med små röd/vita trekantiga plastskärmar. Varje kontroll är försedd med en bokstav som skall skrivas in i rätt ruta på startkortet. Kontrollerna är av varierande svårighetsgrad.

Du bestämmer själv vilka kontroller Du vill leta upp varje gång och i vilken ordning. Till en del kontroller kan kompass behövas.

Lämna in startkortet senast 30 september om Du vill vara med i utlottning av priser. Minst 20 av kontrollerna skall ha besökts.

Naturpasset säljs vid Oscaria och vid Macken i Kopparberg.

Håkan M

Kommentarerna är avstängda