News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Närtrafik

Serviceresor och Närtrafik i Örebro län

2023-01-11

Hej och gott nytt läsår alla Kopparbergarns läsare!
Här kommer en liten redogörelse av vad Kopparbergs pensionärer kan ha för sig en kulen tisdag i januari.

Närmare bestämt den 10:de nämnda månad hade pensionärsföreningarna i Guldsmedshyttan och Storå/Ramsberg bjudit in till information om Serviceresor och Närtrafik i Örebro län. Vid ett par tidigare träffar hade överenskommits att sätta några frågor i ämnet på pränt så att svar kunde ges vid informationstillfället och de berörda inte skulle behöva återkomma vid senare tidpunkt.

Efter genomgång av vad som gäller för sjuk och serviceresor som de flesta nog tyckte fungerade skapligt. Men man kan undra hur politiken tänker ibland och som exempel på detta togs det upp att vi här uppe i norra länsdelen, och då framförallt Kopparberg tror jag, ibland måste åka till Karlskoga och inte kan åka sjukresa utan måste förlita oss på allmänna kommunikationer måste man, om man inte kan få ersättning för egen bil, i värsta fall avsätta två dagar till detta.
Mycket bra info om service- och sjuk-resorna fick vi så om ni undrar något så fråga era representanter från respektive pensionärsförening både PRO och SPF då dess var inbjudna.
Nu var turen kommen till det som de flesta, tror jag, var intresserade av nämligen Närtrafiken. Närtrafiken ska alltså ersätta den reguljära kollektivtrafiken där den inte finns och således ska den som bor utanför de ordinarie turlinjerna kunna beställa närtrafik bli hämtad vid sin dörr för resa till en närtrafikhållplats för fortsatt resa med buss eller tåg. På närtrafikplats ska finnas buss- eller tåg-förbindelse med minst 10 turer i vardera riktning per dag det ska även finnas affär, apotek och oftast vårdinrättning.
T.ex. finns det i Kopparberg 4 sådana hållplatser skolan, Malmtorget, stationen och vårdcentralen.
Eftersom vi fick skicka in frågor i förväg hade jag ställt följande fråga.
Kan man beställa närtrafik från t.ex Yxsjöberg till Kilsmo och bli hämtad på hemadressen bli skjutsad till närmaste närhållplats, ta buss eller tåg till närmaste närhållplats i andra änden och åka närtrafik till adressen i Kilsmo?
Svaret är ja! Tänk på att beställa båda närtrafikskjutsarna samtidigt så ska alltså en bil vänta vid avstigningshållplatsen.


Här ser vi dom som höll i informationen fr.h. Jan eller Johan Karlsson, Kenneth PRO Guldsmedshyttan och värd för tillställningen, Staffan enhetschef, Sussane beställningscentralen, Johan B närtrafiken.

Så här blir det alltså, bil från adressen i Yxsjöberg till Kopparberg, t.ex. stationen, tåg eller buss till Örebro och eller Odensbacken och bil till adressen i Kilsmo. Om det blir tågresa Kopparberg- Örebro får man leta upp bussen som går till Östernärke/Odensbacken, om man kan åka buss från Kopparberg får man nog byta både i Lindesberg och Örebro.
Det ställdes även frågan om det går at använda närtrafiken för att åka till vänner och bekanta? Svaret på den frågan blev även då Ja! Vilket betyder att Anna från Skäret ska kunna beställa närtrafik för att besöka Beata i Älvhöjden eller Cecilia i Mossgruvan och bli skjutsad till sin vän. Detta skulle alltså betyda, vad jag kan förstå, att numera finns det ”typ” förbindelse mellan alla adresser åtminstone i Örebro län. En liten hake finns dock, om Doris i Herrhagen (Kopparberg) vill åka till Erik i Hörken måste hon ta sig till närmaste närtrafikhållplats, vilket i exemplet blir Kopparbergs Station, kravet på avstånd är 1 km vilket kan betyda att om Doris bor långt uppe i Herrhagen kanske hon kan bli hämtad på hemadressen, just den frågeställningen kom aldrig upp men så har jag uppfattat det hela.


Fika var förberett och efter en timme av info och frågor var det dags för detta.


Uppslutningen var god men jag var lite tidig så därför kan det se glest ut men lokalen blev lagom full inte många framställda stolar var tomma.

All sådan trafik beställer man på Beställningscentralen, samma för alla nämnda resor service, sjuk och närtrafik, men även Färdtjänst bokas här så samåkning kan förekomma.
Priset för närtrafik äe i princip 47 Kr/resa så för exemplet ovan mellan Yxsjöberg och Kilsmo kostar närtrafik 47+tåg/bussbiljetter+närtrafik 47 kr. För personer 070+ finns rabatter och för 85+ är det lite enklare med serviceresorna, kolla när ni bokar.
Ungdomar från 12 år kan åka ensamma med närtrafiken yngre barn åker med målsman/vårdnadshavare och där gäller samma som på övrig kollektivtrafik att barn åker billigare kolla när ni beställer.
Betalning sker ”kontant” med swish eller alla kort som övrig kollektivtrafik.
Tidsbegränsningar finns mest pga fordonsbrist så närtrafik kan åkas på dessa tider
Dagtid helgfri måndag-fredag 9.00-14.30 och kvällstid helgfri måndag-OBS torsdag 17.30-21.00
så tänk på att planera era resor noga och det går att beställa i td MEN tidigast 13 dagar innan ni ska resa.
På plats fanns även en av bilarna som kör dessa resor och en chaufför därtill som vi kunde ställa frågor till och som förevisade fordonet.


Efter ett par timmar i Vasselhyttan hade det hunnit mörkna på och kosan vänder norrut mot Kopparberg och, för min del, väntande middag.
För att få info om PRO Kopparberg följ gärna Anders Zetterlund på Facebook.

Text och bilder Benny Collin

Kommentarerna är avstängda