News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Närtrafik, festival och mängder av idéer!

Närtrafik, festival och mängder av idéer!

Den 17 mars ordnades en träff för föreningar i Tingshuset. Ca 25 personer hade tagit sig till Tingshuset denna regniga kväll och ungefär lika många föreningar var representerade. Mikael Haapala höll i trådarna för kvällen och deltagarna fick både intressant och ”nyttig” information, men kunde även dela med sig av egna tankar och idéer! 

 

Johan Ericsson fanns på plats från JME music och informerade om deras planer med Kopparbergs Festivalen. En hel del band är redan bokade, men fler kommer det att bli. Johan berättade att de mer än gärna tar emot volontärer. De tar också gärna emot förslag på var artisterna, men även festivalgästerna kan övernatta. Kopparbergs Festivalen är bokad till den 5 och 6 augusti. Planerna är att årets ”Summercamp” som är gratis och öppen för alla barnfamiljer, ska få tillträde till festivalområdet och den stora scenen, under dagen den 6 augusti. Här har alla föreningar en möjlighet att vara med, visa upp sig, ha försäljning och ordna aktiviteter! Mer planering och träffar för intresserade föreningar kommer vid senare tillfälle. 


Dessa band är hittills bokade till Kopparbergs Festivalen!

Under vintern har det förts livliga debatter om lokaltrafiken och bussar som går och inte går. Nu berättade Mikael Haapala att det finns även ett alternativ till den vanliga lokaltrafiken. Om man vill åka en sträcka inom Ljusnarsbergs kommun, så kan man under vardagar även använda sig av Närtrafik. Mer om detta kan man läsa på kommunens hemsida eller på länstrafiken Örebros webbplats www.lanstrafiken.se/nartrafik


Bildkälla: Region Örebro län Fotograf: Pavel Koubek

I år hoppas Ljusnarsbergs kommun att vi återigen kan ha en majbrasa vid Valborg. Vid detta tillfälle finns det även möjlighet för föreningar att delta. Ett möte för intresserade föreningar kommer att hållas i Tingshuset den 11 april kl. 18.00. Se mer om detta på kommunens hemsida, där finns det även en länk där intresserade föreningar kan anmäla sig. https://www.ljusnarsberg.se/nyheter/prenumererapanyheterfranljusnarsbergskommun/foreningstraffangaendevalborgikopparberg.5.2b93991117cb7e14fe71792b.html

Kvällen avslutades med en presentation av alla föreningar som fanns på plats. Naturligtvis så pratade vi även om hur vi kan hjälpa flyktingar från Ukraina. Det enades om att vi får hjälpas åt på bästa sätt, både med detta och med samarbete mellan föreningar. Undertecknad känner sig nöjd med kvällen och känner att jag gick hem med en ”väska full av idéer, kunskap och gemenskap”! Hoppas att övriga deltagare fick samma känsla!

 

Text: Anna-Lena Didic´

Kommentarerna är avstängda