News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Möte på Stora Gården

 Möte på Stora Gården: Det saknas fasta läkare på Kopparbergs Vårdcentral.

14-09-05
DSC_0108

Torsdagen den 4/9 arrangerade Moderaterna i Ljusnarsberg ett öppet möte om bristen på fast anställda läkare vid Kopparbergs Vårdcentral. Så har situationen varit sedan några år. Kritiken har varit återkommande men någon förbättring har inte skett. Vid mötet diskuterades bakomliggande orsaker och möjliga åtgärder.

DSC_0110

Ett trettiotal intresserade diskuterade problemet till kaffe och smörgåsar. Oppositionsråden i Landstinget Ola Karlsson och Hanne Alvner gick igenom de förslag till åtgärder som Moderaterna har på sitt valprogram för Landstinget. Chefen för Vårdcentralen Marita Lönnström och en hyrläkare bidrog med synpunkter och faktauppgifter. Vårdcentralen har i sin budget plats för två läkartjänster. De har inte kunnat besättas och man tar i stället in så kallade hyrläkare på korta kontrakt

Att vårdcentralen saknar fast anställda läkare är till nackdel för både patienterna och vårdcentralen. Patienterna stressas av att ständigt möta nya läkare, som inte känner deras vårdhistoria. Vårdcentralens personal får extra arbete med att sätta in tillfälliga läkare i journalsystem och arbetsrutiner. Eftersom fast anställda läkare saknas kan vårdcentralen inte heller anställa AT- och ST-läkare eller läkarstudenter, som annars kunnat fungera som avlastning..

DSC_0109

Från publiken kom synpunkter på vårdcentralens regler för provsvar, som ansågs onödigt byråkratiska, men också beröm för bra fungerande system för tidbeställning på telefon. Från Moderaterna kom bland annat synpunkterna, att de mindre vårdcentralerna borde få större frihet att själva utforma läkarnas anställningsvillkor för att locka till anställning. Om inget annat fungerar bör man kunna pröva privatisering av hela eller delar av verksamheten.

Text och Foto: Ulf Hilding

Kommentarerna är avstängda