News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Miljöpartiet drar igång

Miljöpartiet drar igång valkampanjen.

14-06-28

Kopparbergarn har ju en deklarerad ståndpunkt som politiskt obunden, men det hindrar oss naturligtvis inte att skriva om våra lokala partiers arbete i hemkommunen. Våra debattsidor står sedan tidigare öppna för politisk debatt, och åsikter i politiska frågor kan även lämnas via insändarsidan. Vi tar som bekant också emot annonser med länkning till respektive partis hemsida.
Här, på artikelsidan, vill vi i det här sammanhanget redovisa lite av det konkreta arbete som partierna utför under valkampanjen samt publicera några kommentarer från deras företrädare.

Först ut blev alltså Miljöpartiet och Ronnie Edwardsson har berättat lite om hur kampanjen är upplagd.

–  Vi har ju sedan en tid tillbaka våra regelbundna träffar på Swärdska Huset för kontakt med allmänheten, säger Ronnie. Men nu ska vi också besöka invånarna ute i byarna. Varannan vecka ska vi dyka upp på olika ställen för att dels berätta om vårt partis program, och dels för att lyssna efter vilka frågor som invånarna vill att vi ska jobba med.
På tisdag eller onsdag ska alla hushåll i kommunen nås av ett utskick där tider och platser för träffarna presenteras.
I Bångbro kommer vi att ses vid Bergslagens Lekland, I Ställdalen träffas vi vid byalagets lokal, i Silverhöjden vid Campingen osv.

–  Kanske inte våra tider passar alla, fortsätter Ronnie, men i så fall går det naturligtvis bra att ta kontakt med oss på annat sätt.
Vi vänder oss också till byalagen för att lyssna på vad man vill utveckla lokalt.

Naturligtvis tar vi också upp invandrarfrågorna i vårt samtal med Ronnie. På riksplanet har ju MP gjort sig känt för att vara invandringsvänliga, men hur står det till lokalt?

Här efterlyser Ronnie en bättre fördelning mellan Sveriges kommuner, både vad det gäller själva flyktingmottagningen och den ekonomiska bördan.

– Ljusnarsbergs kommun tar ett stort ansvar för de människor som placerats här, säger Ronnie.
Och det är bra, fortsätter han, men det är inte rimligt att vissa kommuner ska behöva ta emot en mängd flyktingar som motsvarar 10 procent av invånarantalet, medan andra kan neka att ta emot några över huvud taget. Det är dock en fråga för rikspolitiken, och i den anser vi inte att det för närvarande tagits ansvar nog.
De människor som placerats här rår inte för att de hamnat just i vår kommun. De bör mötas som människor och individer, inte som grupp.

Hur är ni i övrigt rustade inför valet, undrar vi. Förra valet kunde ni ju med fog kallas ”De Gröna”?

– Inför förra valet var vi tämligen oförberedda, konstaterar Ronnie. Listan blev inte klar förrän ett par veckor innan. Lokalt hade Miljöpartiet legat i malpåse en tid, men vi fick ändå två mandat i fullmäktige.
I år har vi sju namn på kommunlistan, och vi räknar med ett framgångsrikt val.

Vilka frågor ska leda er dit, undrar Kopparbergarn.

Det är viktigt att allt ska funka – skola, vård och omsorg, men turismen är också viktig. Folk ska komma på besök i vår kommun, upptäcka vad som är bra här, återvända och kanske bosätta sig här.

–  Skolan är en av våra hjärtefrågor, säger Ronnie.
Elevernas prestationsnivåer behöver höjas överlag i kommunen. Ansvaret för detta området är väldigt delat. Eleven, föräldrarna, skolan (med personal), tjänstemän och politiker har alla ett ansvar. Här har en mängd felbeslut tagits under en ganska lång tid. Dom sakerna kan vi inte få ogjorda idag, men det vi politiker kan hjälpa till med är att ge skolan förutsättningar att inte enbart ha panikinsatser i de senare skolåren. Barnen på våra skolor ska till och börja med vara garanterade att det finns en speciallärare på varje skola. Speciallärare kan hjälpa och fånga upp en stor del av problematiken i tidig ålder.

I övrigt berättar vi gärna mera under vår kampanj ute på mötesplatserna, där vi också vill ta vara på de tankar och idéer som finns ute bland invånarna.

Vi tackar för informationen från Miljöpartiet och ser fram emot att även andra partier som ställer upp i valet till Ljusnarsbergs kommun 2014 vill presentera sig i Kopparbergarn.

Text: Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda