News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Miljonbelopp till länets kulturmiljöer

 lansstyrelsen   Miljonbelopp till länets kulturmiljöer

17-02-04
Länsstyrelsen i Örebro län har fått 9 miljoner kronor från Riksantikvarieämbetet för satsningar på länets kulturmiljöer. En stor del av bidraget går till byggnadsvård, däribland det unika byggnadsminnet Brevens bruk.

Utöver byggnadsvård kommer satsningar att genomföras på ett 30-tal fornlämningar i länet för att besökare skall kunna se och uppleva dem.

Bidraget kommer också gå till information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer som exempelvis kulturvägarna Kil – Pershyttan och Stripa samt kulturmiljöer vid vattendrag. Vid Stripa gruva och i Pershyttans bergsmansby planeras åtgärder som förbättrar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning.

En särskild pott kommer avsättas för informationsinsatser som handlar om platser som rymmer förbisedda, dolda och bortvalda berättelser.

Information om kulturmiljövårdsbidraget

Med kulturmiljöbidraget kan staten stötta vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och landskap som speglar länets historia. Bidraget kan också användas för att förbättra tillgängligheten till och information om kulturmiljöer, till exempel kulturstigar, skyltar och broschyrer.

Handläggare

Jonas Jansson
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsantikvarie
010-224 84 68
070-367 35 11
Presskontakt

Stefan Triumf
Länsstyrelsen i Örebro län
010-224 82 72

Länsstyrelsen i Örebro län
Pressrum
Twitter@LstOrebro

Kommentarerna är avstängda