News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Med Hembygdsföreningen till Stjärnfors

Med Hembygdsföreningen i Stjärnforstrakten

14-05-21

Håkan Mossberg ledde ytterligare en utflykt i Hembygdsföreningens regi 14 maj. Efter samling vid Tingshuset gick färden söderut mot Stjärnfors. Första anhalten var Gråtorp. Torpet finns kvar, men är i fallfärdigt skick.

Håkan kunde berätta en hel del om torpets historia, som sträcker sig tilbaka till 1600-talet. Namnet Gråtorp härrör sig från en man, som kallades Grå-Lasse.

Huset har även använts som scoutstuga och på soffan i köket låg en tidning från 1990-talet.

I rummet berättade Gunnar Åkerström att hans mor Gerda Karlsson (gift Åkerström) blivit född 1909.

Utsidan har tärts väldigt av tidens tand. En gammal stege, även den så dålig att man inte vågar klättra på den, ramlar nästan in i förstugan.

Grävlingen, som bott under huset, har grävt ut en ansenlig mängd grus och lagt upp mot husgaveln.

Källaren har en väldigt fin valvbyggd ingång.

Det var vackert över Gråtjärn den här dagen.

Vid ankomsten till Österbo kunde gruppen se resterna av en kolarkoja. Sedan gick de en skogspromenad på 600 m fram till platsen där själva torpet stått en gång.

Vid framkomsten kan man se resterna av väggarna till ladugården och där finns också en gammal järnspis som ligger slängd.

Som lock på brunnen har en kvarnsten använts och hålet i stenen är täckt av ett gammalt emaljerat handfat.

Nu blev det en skön kaffepaus i skogen, där det också finns en relativt välbevarad jordkällare.

Även denna gård har anor från 1600-talet och där har bott en infödd finne vid namn Jander Hansson. Gården var bebodd till 1950-talet.

Sedan gick gruppen tillbaka till bilarna och det såg ut som om det var rusningstrafik mitt i skogen. Den här gången gick färden mot Smedstorp.

Förste byggaren på Smedstorp, omtalat redan 1662, var bergsmannen Nils Persson och som efterträddes av hammarsmeden vid Stjernfors, Kurt Karlsson.

Även här finns rester av en ladugård och jordkällaren har en ingång byggd i romersk valvstil. Tyvärr håller den på att rasa samman.

Tre platser med minnen från svunnen tid, tre platser där människor arbetat, fött barn och levt i den vardag som tiden bestämt. Vi tackar Håkan Mossberg för att han visat oss platserna och berättat för oss ur den källa av kunskap han har om bygden här omkring.

Text och foto: Sture Ekmark

Kommentarerna är avstängda