News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Manifestation mot kriget i Ukraina

Manifestation mot kriget i Ukraina.

2022.03.14

Igår möttes cirka 200 personer i Folkets Trädgård, Ställdalen. Ställdalens Byalag bjöd in till en manifestation mot kriget i Ukraina.

Inträdeskostnaden bestämde man själv. Ett två timmar långt program väntade publiken. Fika fanns att köpa. Bakverk från 5 olika länder var också till salu. Inga priser var satta, utan det var upp till var och en att bestämma. Alla intäkter gick oavkortat till Röda Korset i Ukraina. Marschaller väntade på att tändas och placeras ut där ingen kunde trampa på dem.

Amelia och Vivianne har tänt en marschall för att placeras på ett bra och säkert ställe.

Elin Hector hälsade publiken välkommen och informerade om dagens program.

Hon lämnade sedan över ordet till Ewa-Leena Johansson, som höll ett engagerat och informativt tal. Som kommunstyrelsens ordförande är hon välinformerad om hur det praktiskt skall fungera när de Ukrainska flyktingarna skall tas omhand.

Under Linneas och Mimmis ledning dansade flickor ur årskurs 1 och 2 för publiken. Det var säkert inte lätt att få stegen att stämma riktigt på det snöiga underlaget men de klarade det med bravur.

Efter dansen fick undertecknad möjlighet att ge sin syn på det fruktansvärda kriget som pågår så nära oss. När förra flyktingvågen 2015 kom till Sverige hade jag uppdraget att tillsammans med några andra dela ut bl.a. kläder till dem som kom då. Många minnen kom tillbaka. Jag hoppas att vi skall kunna ge dem från Ukraina ett annat och bättre mottagande.

Elin presenterade Bernhard Bosch, som Folkets Trädgårds besökare ser som sin ”hustomte” med hammare och såg i händer och han visade upp en helt ny sida, nämligen som kompositör och musiker.

Han framförde två egna låtar. Mer av hans musik och sång hoppas vi få höra under sommaren i Folkets Trädgård.

Elina Karlsson hade målat 3 tavlor som Elin auktionerade ut.

Naema Ahmed ropade in en av dem. De bjöds friskt och intäkterna gick oavkortat till Röda Korset i Ukraina.

Elin läste några dikter, som stämde till eftertanke.

Så intog Naema Ahmed scenen. Hon kom till Sverige från Sudan 2014. Kvar i Sudan fanns hennes barn, två flickor och en pojke. Genom att kämpa med att skaffa bostad och arbete, fick hon så småningom hit sina barn. Hennes berättelse var gripande och stämde åhörarna till eftertanke. Hon satte ord på, hur det är att vara flykting i ett främmande land med helt annan kultur och frihet.

Det bjöds på mer dans, nu med några äldre flickor.

De var välkoordinerade trots det svåra underlaget av snö.

Nästa talare var Suzanne Liljehem. Kriget i Ukraina hade berört henne djupt och tankarna delgav hon oss lyssnare. Hon hade aldrig pratat inför en publik, men nu tog hon mod till sig. Hon trodde inte sig själv om att ha något att säga, men med känsla och empati förde hon fram många fina tankar och funderingar. Tror inte att det var sista gången hon pratade inför publik.

Det digra programmet fortsatte med att Abdulrazzak Murad spelade kurdisk musik på instrumentet Tabur, ett stränginstrument som förflyttade publiken till en annan kultur. En fin musikupplevelse.

Det har startat en projekt i Ljusnarsberg som heter ”Familjekompis”. Projektledare är Arno Wilting och han berättade om projektet.

Så gick en fin eftermiddag mot sitt slut. Alla de som stått på scenen denna eftermiddag är Ljusnarsbergare.

Under de två timmar som gått hade Oskar, Kasper, Per och Anton målat graffiti i bakgrunden. Det var mycket gult och blått som symboliserar Ukraina.

Till sist auktionerades en pralinask från Ulrika Bornström och en mindre graffitimålning ut.

Det går bara att referera det praktiska som pågick, men alla de känslor som fanns bland åhörarna går inte att förmedla. Givmildheten var stor. Eftermiddagen inbringade 14242 kronor, dessutom skänktes kläder som så småningom skall nå några flyktingar från Ukraina.

Text: Thyra Lundell Foto:Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda