News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ljusnarsbergs Industri- och Hantverksförening har hållit årsmöte

logga
Pressinformation

Ljusnarsbergs Industri- och Hantverksförening har hållit årsmöte

17-03-18
Ljusnarsbergs Industri- och Hantverksförening höll sitt årsmöte på Bångbro Herrgård tisdagen den 16/3.
Årsmötet hade att godkänna styrelsens förvaltning för år 2016 och att tillsätta ny styrelse för år 2017. Föreningen hade vid utgången av 2016 47 medlemmar och har haft representanter under året både i Kommunens Näringslivsråd i idet fristående Industrirådet.

Till styrelse för 2017 återvaldes Jeanet van Dam, Ulf Hilding, Maria Jansson, Lena Ragnarsson Vöks och Nicklas Strandberg.
Kenneth Axelsson valdes in som ny ledamot.
Till ordförande valdes Jeanet van Dam.
Till styrelsesuppleanter valdes Lars Jernberg och Karin Gröningson.
Till revisorer valdes Anna-Lena Danielsson och Helen Heiser.
Ken Karlsson och Göran Linnman valdes till valberedning.

Årsmötet riktade ett varmt tack till Ove Sahl, som lämnade styrelsen efter 23 år, där han haft rollen som kassör.
Ljusnarsbergs Industri och hantverksförening är en fristående förening för företagare inom industri- och hantverk i Ljusnarsbergs Kommun. Föreningen har en lång historia inom kommunen, där den företrätt och företräder medlemmarna i diskussioner och dialoger med Ljusnarsbergs Kommun. Föreningen samarbetar också med Företagarna och med Handelskammaren Bergslagen.
Årsmötet avslutade med gemensam måltid och diskussioner av inriktningen för verksamheten under det nya verksamhetsåret.

Kopparberg 17-03-19
LJUSNARBERGS INDUSTRI- OCH HANTVERKSFÖRENING

Kommentarerna är avstängda