News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ljusnarsbergs Fiskevårdsområdesförening

Ljusnarsbergs Fiskevårdsområdesförening, LFVOf

Ljusnarsbergs Fiskevårdsområde bildades 1990 av fiskerättsägare inom Ljusnarsbergs kommun. Samtidigt bildades en förening med uppgift att bedriva fiskevårdsåtgärder och att ombesörja försäljning av fiskekort till allmänheten. Medlemmar i föreningen är först och främst alla fiskerättsägarna. Dessutom får alla som löser årskort för fisket i fiskevårdsområdets vatten, medlemskap för det år kortet gäller. Det finns en styrelse som sköter den löpande verksamheten, men alla viktigare beslut tas i den årliga stämman under april månad.

Föreningen svarar för put’n’take fisket i Andtjärn och Gåstjärn, där regnbåge sätts i regelbundet från tidig vår till sen höst och säljer dagsfiskekort för dessa vatten. Vid Andtjärn och Gåstjärn har föreningen ordnat med vindskydd och grillplatser, och svara för skötseln av dessa. Utläggning av spångar över sankare delar av stranden, iordningställande av fiskeplatser för flugfiskare och andra, är också exempel på föreningens praktiska arbete. Planer finns på djuplodning och framställning av kartor över Björken, Olovsjön och Ljusnarn och iordningställande av fler sjösättningsställen för båtar. Alla med årskort är som sagt medlemmar, och nya idéer och frivilliga krafter tas tacksamt emot.
För övrig information, kontaktuppgifter mm, se föreningens hemsida i nytt fönster.

Ljusnarsbergs FVOf

Kommentarerna är avstängda