News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ljusnarsberg har en stabil och långsiktigt hållbar politik.

2021-06-07

Ljusnarsberg har en stabil och långsiktigt hållbar politik.

Svar på några av oppositionens synpunkter i media senaste tiden.

Att ta ansvar på allvar är något vi i majoriteten gjort i alla år så vår bild skiljer sig markant från er. Att majoriteten i Ljusnarsbergs kommun “sopat fel och brister under mattan” inom allmännyttan är direkt felaktigt, vi har varit väldigt öppna med dem. 90-talets stora statliga sanering av ekonomin drabbade i första hand kommunerna och för en liten kommun med ett litet hyreskollektiv tar det tid att komma ifatt men vi har många kvitton från utomstående att vi gjort en fantastisk resa. Ekonomin samt en pågående befolkningsminskning sedan 50-talet är en utmaning som få klarar av. Men, som i så många andra fall tvingas vi ständigt prioritera, med en begränsad ekonomi och ett fastighetsbestånd, tillsammans med kommunfastigheter, som har haft stora renoveringsbehov har inte allt kunnat genomföras på en gång. Inte heller har någon från oppositionen framfört några andra förslag. Under de senaste femton åren har kommunen, under majoritetens styre, investerat över 200 miljoner. Vi har rustat upp skolan, byggt ny förskola, rustat och byggt nytt inom äldreomsorgen, nytt centralkök, renoverat ljusnarshallen och massa mer samt byggt upp en ekonomi som ska tillåta vissa satsningar. Vi har dessutom jobbat i flera år för att skapa nya, fina och trygga seniorboenden i centrala Kopparberg. En process som, på grund av yttre faktorer, tagit tid och som ännu inte riktigt är klart. Vi har dock tålamod och en förståelse för att sådana här saker inte sker över en natt. Men vi ger oss inte!

Som politiker måste man ha en förståelse för det svenska systemet, den kommunala gången och de faktorer som spelar in i varje enskilt beslut. Bortsett från ekonomin i alla projekt så är vår utmaning de markförhållanden som råder i Kopparberg. Vi har haft många industrier centralt i byn och gamla lämningar efter dem gör att vi mer eller mindre alltid måste göra stora och dyra markundersökningar när vi vill göra något. Det handlar inte bara om byggnation utan också detaljplaner som man gör för att skapa möjligheter att utveckla något. Allt för ofta har det visat sig att vi har föroreningar i marken så många är de saneringsuppdrag som kommunen ålagts och de är ofta väldigt kostsamma. Omvärldsbevakning är a och o och våra förutsättningar förändras hela tiden, inte minst i kölvattnet av den nationella politiken. Det går inte att sitta hemma och ägna sig åt navelskåderi. Från majoriteten jobbar vi löpande med frågor som rör oss men som måste lyftas till en annan nivå, både regionalt och nationellt.

Rivningen av Wallmovägen grundar sig på expertutlåtande, renoveringsbehovet berodde inte i huvudsak på bristande underhåll utan på rena byggfel i våtutrymmen. Detta i kombination med bristande efterfrågan och behovet av att minska allmännyttan gjorde valet lätt. Detta var inget (M) ifrågasatte på kommunfullmäktige 2020-05-14. Ni yrkade istället bifall till förslaget att riva samtliga lägenheter. Att samma expertis sedan förordade en renovering av lägenheterna i Riggards, som förutom sitt fördelaktiga läge även var ekonomiskt försvarbart att renovera, var inget ni lystrade till. Där yrkade ni på rivning istället, dock utan att i budget ta upp det som en kostnad – det är inte gratis att riva. Dessutom påstår oppositionen att det är slöseri med skattemedel att göra denna satsning, vilket är en lögn då det inte är skattemedel utan renoveringar av lägenheter är ju det som sedan blir en hyra för en hyresgäst. Det är olagligt att subventionera lägenhetshyror med skattemedel. Sedan 2007 har vi vetat om föroreningarna i marken kring Krokfors och den enorma insats som skulle krävas för att åtgärda problemet. 2014 fick vi resultatet som då visade att marken innehöll stora mängder tungmetaller, något som förhindrar all byggnation på området och är en risk för människor och miljön på lång sikt. Vi beslutade upprätta en ansökan om statliga saneringsmedel. När vi tittar i backspegeln är vi glada att vi inte lagt massor av hyresgästernas pengar på underhåll i ett bostadsområde som troligen måste rivas, enligt Statens Geologiska Undersökningars (SGU) rapport. Vi har en stor miljöskuld att betala, som härstammar ett par hundra år tillbaka i tiden som således inte kan lastas någon idag sittande politiker. Idag finns bidrag att söka för att sanera och för att bygga smart, kostnadseffektivt och miljövänligt, något som inte var aktuellt för tjugo år sedan. Hyror för nybyggda lägenheter har enligt uppgifter vi fått tidigare varit så höga att vi riskerat få svårt att hyra ut dem. Byggkostnaderna är nämligen lika höga i Kopparberg som i Örebro eller Stockholm, men hyresmarknaden skiljer sig markant åt.

Idag har förutsättningarna förändrats och med hjälp av modulhus, vissa statsbidrag och en starkare ekonomisk situation för kommunen, som är den som måste borga för allmännyttan, så har vi skapat förutsättningarna som behövs. Bortsett från att vi med största sannolikhet kommer få riva många lägenheter så kommer också en stor del av beståndet behöva rotrenoveras inom en snar framtid, varför vi anser det bortkastat att införa individuell vattenmätning i alla lägenheterna som vår samlade opposition ville. Vi har valt att lägga pengarna på ett nytt tak på Fagershuset. Vi har fört en långsiktigt hållbar och ansvarsfull politik där vi nu vill satsa på nya, fina boenden med rimliga hyror och samtidigt totalsanera ett förorenat område. En vinst för de boende, en vinst för miljön och en vinst för hela kommunen. Vi är inte nöjda ännu, vi ser mer vi vill göra och vi vidtar också viktiga steg i den riktningen hela tiden. Vi levererar!

För Majoriteten i Ljusnarsbergs Kommun

Natalie Peart (Mp)
Hendrik Bijloo (L)
Eva Renberg (V)
Ken Karlsson (S)

Kommentarerna är avstängda