News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Lite vatten i länets bäckar och åar

Lite vatten i länets bäckar och åar

18-07-11
11-juli

SMHI har utfärdat en varning för risk för vattenbrist på grund av låga vattenflöden. Det mycket torra vädret har gjort att vattendrag i länet har för lite med vatten.

I Örebro län, särskilt från Svartån och norröver i länet, kan det lokalt vara mycket låga vattenflöden i bäckar och åar jämfört med normalt, och det befaras att fortsätta under en längre period. Det har under maj, juni och början av juli 2018 varit ovanligt torrt och varmt.

När det gäller grundvatten är läget något bättre. Någon varning har ännu inte lämnats angående vattenbrist för grundvatten. En del stora grundvattenmagasin ligger dock under det normala för årstiden. För små grundvattenmagasinen, där nivåerna varierar mer och snabbare, kan dock nivåerna vara under eller mycket under de normala.

– Länsstyrelsen har inte fått några signaler från länets kommuner om vattenbrist för den kommunala dricksvattenförsörjningen. Det har dock kommit in mycket samtal om bäckar och åar där vattenflödet nu är väldigt lågt, säger Peder Eriksson, enhetschef Vatten och Naturmiljö.

Länsstyrelsen gör åtgärder för känsliga arter

För en del vattendrag med lågt vattenflöde och med känsliga arter, som bland annat flodpärlmussla, arbetar Länsstyrelsen tillsammans med dammägare och markägare för att säkra vattentillgången.

– Läget är exceptionellt, men Länsstyrelsens målsättning är att, om det är möjligt, ändå säkra att det ska finnas tillräckligt med vatten i särskilt värdefulla vatten. Det är dock naturligt att det förekommer perioder med lite vatten på grund av värme och brist på nederbörd, och arter i bäckar och liknande är som regel anpassade för att klara detta, säger Peder Eriksson.

Handläggare
Peder Eriksson
Länsstyrelsen i Örebro län
Enhetschef Vatten
och Naturmiljö
010-224 87 70

Presskontakt
Anneli Larsson
Länsstyrelsen i Örebro län
Kommunikationsstrateg
010-224 87 71

Fördjupning
SMHI:s varning om risk för vattenbrist

Om låga vattennivåer i Örebro län på vår webbplats

Kommentarerna är avstängda