News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Lex Maria

Till berörda Landstingspolitiker och andra beslutsförfattare i Kopparberg.

Bakgrund.
Min mor är till åren kommen och således då återkommande måste göra besök på vårdcentralen flera
gånger per månad för provtagning eller undersökning. Varje gång så är det en ny läkare med olika
nya instruktioner, nya tabletter med tillhörande nya krämpor.
Efter varje besök så kontaktar jag min mor för att höra hur det är med henne. -Ny sjukdomsbild
enligt doktorn svara hon, tydligen så skall jag äta en ny medicin under två veckor för att utröna om
det kan vara den eller den sjukdomsbilden.
Nu är det så att hennes blodtryck ligger lite högt och skall balanseras med medicin, inte alls fel men
när min mor klagade högt på att hon fick väldigt ont i ryggen precis när hon hade påbörjat den
medicinen så bestämde hon sig att sluta tvärt, ett dygn senare så var smärtan som bortblåst. Min
fråga var då, -är våra gamla kära släktingar försökskaniner åt läkemedelsindustrin?
Min granne har haft problem med hjärtat under en väldigt lång tid, äter nitrotabletter vid problem
men ändå så har det inte hjälpt så snabbt som det borde ha gjort, ”klippkort” på ambulansfärd har
han också, troligen den som vet hur en ambulans ser ut invändigt och kan nästan vara med vid en
eventuell inventering om så behövs.
Sista gången som min granne var in på undersökning på vårdcentralen i höstas så träffade han en
läkare som gick igenom medicineringslistan grundligt, läkaren kom fram till ett resultat genom att
höja den befintliga dosen och plocka bort överflödigt ”skräp” som föreskrivits. Min granne har inte
åkt ambulans sen långt innan jul i fjol.
Ett stort klagomål från dessa två ( troligen många fler ) är ju varför vi i vår by måste vara så hårt
drabbade av detta hattande med stafettläkare som troligen kostar oss skattebetalare en förmögenhet?
Är det inte billigare i längden att ”anställa” fasta läkare än att betala höga kostnader varje vecka till
de som bara studsar förbi Kopparberg?
Mitt påpekande är ju att våra äldre inte får en behandling av en och samma läkare, samtidigt som de
inte riktigt förstår vad läkarna säger.
Skall det inträffa något riktigt allvarligt innan vi kan få en fullt fungerande sjukvård?
Även knapptryckningssystemet på telefonen för att få till en tid hos en läkare är riktigt krånglig
säger de också.
När de är på ett läkarbesök på VC så tycker ju de att när de ändå är på plats så kan de ju boka en tid
till nästa gång…Nej det går inte svarar personalen, du måste gå hem och ringa in på det här numret
så ringer en sköterska upp dig för tidsbokning????? Byråkrati/personalbrist eller ren dumhet i
upplägget?
Lex Maria

14-03-13 Ewa-Leena Johanssons svar

Här kommer en kort och avslutande kommentar på vår debatt !

Min version om hur skrivelsen hanterades på KS stämmer helt överens med NA reporterns artikel
några dagar efter sammanträdet. Personen i fråga satt ju med på mötet, det kommer ni väl ihåg eller
hur? Ni påpekar helt riktigt att vi var alla helt överens om att sista stycket i skrivelsen skulle tas
bort. Och så har också gjorts!!
Men första sidan, där funktioner så som statsminister mm stod som mottagare ändrade vi aldrig,
ingen förslog det heller. Syftet med skrivelsen var ju att få tillstånd ett samtal på högsta nivå men
eftersom vi alla var överens om att ett möte med oss inte var något som Reinfeldt skulle prioritera
så ville vi skapa en möjlighet för honom att skicka en ersättare. Och det sade jag också, klart och
tydligt. Precis samma förslag som vi var överens om på arbetsutskottet och gav en tjänsteman i
uppdaterad att göra den anpassningen, tyvärr så missades den, vilket är tråkigt men som sagt vi var
helt överens om den redan i utskottet.
Denna fråga handlar inte bara om ersättningsnivåer – så det räcker inte att prata med
socialförsäkringsutskottet som ni nu föreslår (på tal om efterrekonstruktion :-). Bristen av
samordning mellan departement och myndigheter är stor och då krävs en samordning och tydlighet
som den yttersta ledningen kan bidra med att initiera. Jag ser inte detta som en liten kommunal
fråga, tvärtom!
I ert nya svar konstaterar jag att vi nu är helt överens om att denna fråga är av nationell karaktär.
Frågan är inte ens möjlig för en liten kommun att förändra utan detta är en principfråga som måste
hanteras på högsta nivå. Reinfeldt som statsminister kan inte i all evighet ducka i denna fråga. I dag
körs vi i kommunerna ständigt över och måste förändras för det gynnar ingen (tror jag också vi är
överens om)!
Ewa-Leena Johansson (s)

Kommentarerna är avstängda