News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Lankälven i Hällefors kommun blir samarbetspartner i European Rewilding Network

Lankälven i Hällefors kommun blir samarbetspartner i European Rewilding Network

PRESSRELEASE 2020-01-09

Rewilding Lankälven blir det femte svenska medlemsprojektet i European Rewilding Network. Det meddelade ERN under onsdagen (08-01-2020). Därmed sällar sig projektet till ett 60-tal andra återförvildningsinitiativ över hela Europa.

Projektet i Lankälven påbörjades 2017 med rivningen av en dammanläggning i byn Södra Hyttan, som ligger omkring två mil öster om Hällefors. Dammen hade sedan 1600-talet förhindrat öringen från att vandra uppströms. Målet är att hjälpa älvens hotade öringsbestånd och återetablera flodpärlmusslan.

– Därför har vi också gett älven den grusbotten som öringen kräver för att kunna lägga ägg. Med hjälp av stenar arbetar vi även för att återskapa en naturlig livsmiljö åt öringsynglen och de insekter, fiskar, kräftdjur och så vidare som öringen äter, säger Alexander Baker på Rewilding Lankälven.

Så snart som Lankälvens ekosystem bedöms vara stabilt nog ska projektet återinplantera flodpärlmusslor från ett närliggande vattendrag vars musselbestånd är döende. Eftersom musslan spenderar en del av sin livscykel som parasit på öringen måste denna först ha återhämtat sig.

– När vi är klara med den biten tänker vi fortsätta uppströms och riva en kulvert som också står i vägen för öringsvandringen. Vi hoppas kunna skapa en vandringskorridor för många arter mellan Kindla och Nittälvsdalen, de två största naturreservaten i trakten.

Samtidigt som arbetet med att återställa Lankälven fortgår ska projektet öppna Bergslagen Visitor Center. Centret, som ska öppna till fullo 2021 men som redan har stått värd för olika workshops, ska fungera som en plats där besökare kan ta del av information om den omkringliggande naturen. Planen är att centret även ska fungera som ett nav för naturturismnäringen i området.

European Rewilding Network är en samverkan av europeiska naturvårdsprojekt som uppfyller de krav som stiftelsen Rewilding Europe ställer för medlemskap. Det de alla har gemensamt är fokus på ”återförvildande”, återskapandet av naturliga miljöer där hotade djurarter kan etableras och frodas.

Som det femte svenska medlemsprojektet i ERN kommer Rewilding Lankälven ha möjlighet att samarbeta med fler än 60 andra återförvildningsinitiativ över hela Europa.

– Det är jätteroligt att få vara en del av nätverket, säger Alexander Baker. Vi ser fram emot att ta del av den expertis och de erfarenheter som de andra medlemmarna har, och jag är övertygad om att vi tillsammans kan åstadkomma mer för biotoprestaurering än vi någonsin skulle kunna göra ensamma.

Länk till pressbilder:
https://drive.google.com/drive/folders/1IZ9-DNyMmTwZLxG4YSTG-VdRsYE-lc5c

Kontaktperson Rewilding Lankälven:

Alexander Baker

Projektassistent

Mobil: 0730413075

Kontaktperson Rewilding Sweden:

Linnéa Falk

VD
0709786104
linnea.falk@rewilding-sweden.com

Kontaktperson European Rewilding Network:
Mei Elderadži
Coordinator of the European Rewilding Network

mei.elderadzi@rewildingeurope.com

Läs mer om Rewilding Lankälven på:

https://rewildingeurope.com/rew-project/rewilding-lankalven/ (in english)

Följ oss på vår Facebooksida facebook.com/bergslagensvisitorcenter

Läs mer om Rewilding Europe på: https://rewildingeurope.com/

Kommentarerna är avstängda