News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kyrkoval 17 september

Kyrkoval 17 september.

2017-09-15

PICT0256_650px-1

På söndag är det dags för Kyrkoval. Det glömda valet sägs det. I år tycker jag att det är dags att vända den tränden. I kyrkovalet har man större möjligheter att välja personer som man anser kan föra församlingen vidare både när det gäller ekonomi och verksamhet. Det är inte politik som skall styra Svenska Kyrkan utan personer som är insatta och intresserade av dess utveckling. Kryssa gärna tre namn på röstsedeln som du tycker är särskilt lämpliga för uppdraget

Man gör tre val. Val till egna församlingens kyrkofullmäktige, stiftsstyrelse och kyrkomöte.
Vit, gul och rosa röstsedel.
Församlingsarbetet skall vända sig till de egna församlingsmedlemmar men också stödja internationellt arbete.
En god och innehållsrik barnverksamhet som vänder sig till olika årsgrupper är grunden och ger en första kunskap om alla människors lika värde och andra kristna värderingar. Konfirmationen skall leda våra unga in i vuxenvärlden, ge en livslång och naturlig relation till kyrkan.
Ett rikt och utvecklande gudstjänstliv är mycket viktigt. Här kan de förtroendevalda påverka främst när det gäller ekonomi men också genom att lyssna på församlingsmedlemmarnas önskemål.
I gudstjänstlivet är musiken är en viktig del. Konserter fyller kyrkorna och ger många fina upplevelser.
Kyrkan finns med i livets alla skeden både sorg och glädje. Där finns det någon som tar sig tid att lyssna och stödja.
De förtroendevalda har ett stort ansvar när det gäller att vårda kyrkans kulturskatter. Det gäller både kyrkobyggnader, dess textilier, fasta och lösa inventarier.
Församlingen förvaltar kyrkogårdarna och dess skötsel.

Hörkens kyrka1_650px-1

Det finns en plats för alla i den Svenska Folkkyrkan.
De som nu väljs in i Kyrkofullmäktige i Ljusnarsbergs Församling får ett intressant, utvecklande och ansvarsfullt arbete.
Känner man att det vore roligt att lära sig mer om församlingsarbete kan man anmäla sig som volontär eller deltaga i andra verksamheter som erbjuds. Kanske att nästa val kan ge nya intresserade personer till Kyrkofullmäktige.
Har du fyllt 16 år och är medlem i Svenska Kyrkan gå till valurnorna på söndag.

Thyra Lundell

Kommentarerna är avstängda