News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kurs och jubileum för 70-årig bridgeklubb

Kurs och jubileum för 70-årig bridgeklubb

19-01-19

Kopparbergs Bridgeklubb fyller faktiskt 70 år i höst. Klubben bildades 1 september 1949 och hade under första verksamhetsåret 58 medlemmar, varav ett 40-tal kom och spelade varje vecka. Man spelade då i två grupper, men ibland var deltagandet så stort att man började fundera på att ordna två spelkvällar i veckan.

Damer kokade kaffe
Ett par år senare fanns tanken på att bilda en särskild damsektion. Men damer nämns även fortsättningsvis i de gamla protokollen mest som ”ordförandes hustru, som vänligen bjöd på kaffe”.
När spelåret skulle avslutas i maj 1952 med bridgetävling, supé och dans uttalades ett önskemål ”att största möjliga antal damer skulle söka medföras till festen för att ge den glans och fägring”.
År 1955 tycks klubben ha haft tre kvinnliga medlemmar, men det är först 1972 som vi hittar en kvinna, Greta Peterson, i styrelsen (som suppleant).

Många klubbar
Bridge var ändå av stort intresse i hela Bergslagen och klubbmatcher spelades ofta med grannkommunernas bridgeklubbar. När Kopparberg anordnade den så kallade Bergslagsträffen 1952 bjöds klubbar från Ludvika, ASEA, Smedjebacken, Söderbärke, Grängesberg, Ställdalen, Bredsjö, Guldsmedshyttan, Lindesberg och Nora in.
Nog törs vi påstå att bridge fortfarande är av stort intresse för många, men flera av de mindre orternas bridgeklubbar har upphört och medlemstalet för Kopparbergs Bridgeklubb sjönk successivt till strax över 25. Även om aktiviteten på bridgekvällarna var god, klagas det i årsberättelserna över att det blir allt svårare med nyrekrytering, särskilt av yngre spelare.

Ny medlemmar välkomna
Så är det alltjämt och någon avslutningsfest med supé och dans blir det knappast numera. Någon form av 70-årsjubileum bör det väl dock bli i höst.
Men innan dess vill klubben göra ett nytt försök att få in lite fler medlemmar och planerar för en grundkurs i bridge, i hopp om att fånga några nya spelare. Kursen kommer att anpassas, enligt deltagarnas önskemål, för rena nybörjare eller dem som spelat något. En introduktionsträff anordnas måndag 28 januari kl 17 i Kopparbergs församlingshem. Ungdomar såväl som pensionärer är hjärtligt välkomna. Efter träffen är deltagarna välkomna att observera klubbens ordinarie måndagstävling kl 18, för att kanske få lite mer hum om det trevliga spelet.

Mer info: Stina Gottliebsson, 070 676 09 07.
Foto från Wikipedia

 

Kommentarerna är avstängda