News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kulturpasset i orientering 2021

Kulturpasset i orientering 2021

2021-05-20
Årets kulturpass är nu klart och finns till försäljning vid Oscaria och Macken till en kostnad av 100 kr.

OK Järnbärarna inbjuder tillsammans med Hembygdsföreningen alla intresserade till att delta i en kulturorientering på en äldre gruvkarta över Svartviks gruvfält i Ställdalen. Förutom motion hoppas vi kunna förmedla en del av gruvfältets historia. En del kontrollpunkter är lätta att identifiera medan andra kräver en hel del funderande för att hitta rätt.

Kartan är upprättad år 1927 och visar förutom gruvöppningarna även byggnader, utlastnings-banor, el- och kompressorledningar, mätpunkter samt den smalspåriga järnvägen som gick ned till Bergslags-Ställdalens station. För att väcka ett intresse för Svartviks historia har vi nu ringat in 30 stycken punkter på kartan och markerat dessa med en liten röd/vit skärm på respektive kontrollplats. I kontrollförteckningen finns en liten beskrivning som kortfattat upplyser om vad kontrollföremålet har haft för funktion samt en del namn och årtal. Skärmens storlek är endast 8×8 cm och den sitter i en del fall lite undanskymd och lågt ner för att den skall få vara i fred.

Vid kontrollskärmen hänger en stiftklämma som stämplas i rätt ruta på startkortet. Om du vill vara med och vinna priser skall startkortet vara inlämnat senast den 30 september. Minst 25 av kontrollerna skall ha besökts.

Vi hoppas att kunna erbjuda både motion och kultur samt en hel del huvudbry att lösa var de små kontrollerna är placerade.

Det går också bra att köpa kartan i större format utan kontrollringar för 50 kr.

Håkan Mossberg

Kommentarerna är avstängda