News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kulturorientering

Kulturorientering

2020-06-27

OK Järnbärarna inbjuder tillsammans med Hembygdsföreningen alla intresserade till att delta i en kulturorientering på en gammal karta över platsen Nya Kopparberget. Förutom motion hoppas vi kunna förmedla en del av Kopparbergs historia. En del kontrollpunkter är lätta att identifiera medan andra kräver en hel del funderande för att hitta rätt.

Kartan är upprättad år 1887 av kommissionslandtmätare O Tengvall och omfattar området för den tidigare Kopparbergs köping. Denna karta framställdes för att visa en byggnadsplan för köpingen. Förutom de byggnader, gator och vägar som fanns på den tiden är även de tänkta kvarter som kunde bebyggas angivna. Kartan kan därför ibland vara svår att tolka. Många av de byggnader som finns redovisade på kartan finns naturligtvis inte kvar idag. De har av olika anledningar rivits, kanske förstörts av eldsvåda eller varit i vägen på annat sätt. I en del fall finns grundstenarna kvar och man kan se var byggnaden stått. Hela det gamla industriområdet i Krokfors med alla sina byggnader knutna till gruvhanteringen är för alltid borta. Här ger oss kartan upplysningar om vilka byggnader som fanns och deras funktion.

Alla gruvorna uppe på Gruvbacken finns redovisade i detalj liksom de båda stånggångarna med sina vattenhjul till Ljusnarsbergsfältet och Kaveltorp. Den stora dammen på nuvarande tivoliplatsen var vattenmagasin för Kaveltorpshjulet.

För att väcka ett intresse för Kopparbergs historia har vi nu ringat in 30 stycken punkter på kartan och markerat dessa med en liten röd/vit skärm på respektive kontrollplats. I kontroll-förteckningen finns en liten beskrivning som kortfattat upplyser om vad kontrollföremålet har haft för funktion samt en del namn och årtal. Skärmens storlek är endast 8×8 cm och den sitter i en del fall lite undanskymd och lågt ner för att den skall få vara i fred. Ibland kanske den kan uppfattas som gömd.

På kontrollskärmen finns en bokstav som skall skrivas in på startkortet i rätt ruta. Om du vill vara med och vinna priser skall startkortet vara inlämnat senast den 30 september. Minst 25 av kontrollerna skall ha besökts.

Vi hoppas att kunna erbjuda både motion och kultur samt en hel del huvudbry att lösa var de små kontrollerna är placerade.

Kulturpasset finns att köpa vid Oscaria och Macken till en kostnad av 100 kr. De tar också emot kontrollkorten. Det går också bra att köpa kartan utan kontrollringar till en kostnad av 50 kr.

Håkan M

Kommentarerna är avstängda