News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kulturorientering 2022

Kulturorientering 2022

2022-06-29
OK Järnbärarna inbjuder tillsammans med Hembygdsföreningen alla intresserade till att delta i en kulturorientering i området runt Stjärnfors-Tappen. Temat är gamla torpruiner. Kartan är en modern karta som är upprättad med hjälp av den senaste laserscanningen. Den är ritad av en dator. Detta innebär att det finns begränsat med detaljer på kartan. Tanken är att kartan skall tjäna både som översiktskarta och detaljkarta.

Kartskalan är 1:20.000 vilket betyder att 1 mm på kartan är 20 meter i terrängen. I de områden där kontrollerna finns har den kompletteras till viss del. Då delar av området täcks av en äldre orienteringskarta kan den vara till hjälp och vägledning. Ljusnarskartan medföljer som ett komplement.

Vissa av lämningarna efter torpen är lätta att hitta. Flera ligger nära väg och kräver inte några längre promenader. Dessa har markerats med en*. De som ligger lite längre från väg eller är svåra att hitta på grund av tät växtlighet har fått två**. Lämningar som kräver en lång promenad i terrängen eller är mycket gömda och svårfunna har markerats med ***. En del kan vara verkligt utmanande att hitta.

Kontrollerna består av trekantiga plastskärmar med 10×10 cm yta. Skärmarna är placerade vid torpets källare eftersom den brukar vara den bäst bevarade lämningen. I några fall kan den sitta i ladugårdsruinen eller vid husgrunden. Detta gäller för nr 5, 8, 11 och 22.

För att underlätta sökandet finns en beskrivande text till torplämningarna. Texten kommer från Gösta Albinssons inventeringar på 1970-1980 talet. De är noggrant utförda men tänk på att det har förflutit mer än 30 år och landskapet kan ha förändrats under den tiden. Gösta gjorde aldrig några efterforskningar vilka som hade bott vid de olika torpen, när de uppkom eller lades ned. Göstas anteckningar har till viss del kompletterats. De är skrivna med kursiv stil.

Vid kontrollskärmen hänger en stiftklämma som stämplas i rätt ruta på startkortet. Om du vill vara med och vinna priser skall startkortet vara inlämnat senast den 30 september. Minst 20 av torpkontrollerna skall ha besökts.

Till ytterligare hjälp har vi angett koordinaterna för de olika torpen.

Vi hoppas att kunna erbjuda både motion och kultur samt hoppas att detta kulturpass ger en upplevelse och även en förståelse för hur människor levde förr i tiden.

Kulturpasset finns att köpa vid Oscaria och Macken i Kopparberg till en kostnad av 100 kr. De tar också emot kontrollkorten.

Text och foto: Håkan Mossberg

Kommentarerna är avstängda