News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Nytt nummer av Kopparbygden

 Nytt nummer av Kopparbygden

15-02-24

Framsida-(1)

Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening är en samling aktiva människor med en utåtriktad verksamhet. Dels visar NKBH sina samlingar från bygdens historia i sina totalt sex olika museer, och dels arrangerar man spelmansstämmor på Söörgården, utflykter och bildvisningar, samt ger årligen ut ett häfte med intressanta artiklar från bygden.

Häftet är gratis till alla medlemmar, och som medlem har man dessutom fri entré till museerna.

Professorsgården-ritning-fasaden
Professorsgården ritning fasaden

Årets häfte av Kopparbygden har nått till nummer 21 och det innehåller mycket läsvärt för alla som har intresse för vår lokala historia.

Kata-10-12-16

Den här gången har föreningen uppmärksammat en av den tidens kända personer, som var uppväxt i Kaveltorp och Bångbro, nämligen Kata Carlberg Dalström.

Kata-och-Gustaf-Dalström

Hennes handskrivna memoarer har inte tidigare publicerats och återges här ordagrant. Vi får också veta bakgrunden till Hedins och Fredrikssons vägar. Delar av Eric Gustaf Hammarströms beskrivning över Nya Kopparberget från år 1810 ingår också i årets Kopparbygden. Ur Bergslagsposten från år 1939 har vi hämtat en skildring av vägen mellan Hjulsjö och Kopparberg, samt en ångbåtsfärd till Salbo.

– Vi vet att vår verksamhet röner stor uppskattning , säger man i häftet. Men vi behöver flera medlemmar som kan hjälpa till med att driva föreningen vidare. En tung uppgift är förvaltningen av alla de byggnader som ägs av Hembygdsföreningen. Om museerna skall kunna ha öppet behövs guider. Hittills har detta skötts ideellt av föreningens styrelseledamöter. Inkomsterna från medlemsavgifter och intäkter från museerna räcker inte långt utan föreningen är helt beroende av bidrag från bl.a Länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen samt donationer för sin verksamhet.

– Ett medlemskap kostar bara 150 kronor om året för en enskild medlem, eller 200 för en hel familj, så många fler skulle kunna vara med. Men framför allt välkomnar vi personer som är beredda att göra en personlig insats i hembygdsföreningens verksamhet. Ju fler aktiva vi blir, desto mindre roligare blir arbetet för var och en.

Kopparbergarn kommer att tänka på ett par gamla ordspråk, som kan passa avslutningsvis:

”Många händer gör fort ett lätt arbete” och ”Delad glädje är dubbel glädje”.

Bångbro-Professorsgården-1

Kontakt med hembygdsföreningen och vidare information finns på NKBH:s hemsida:

http://www.nkbh.se/

Uppgifter och bilder från NKBH

 

Kommentarerna är avstängda