News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Konstutställningar och konsert vid Ställbergs gruva

Konstutställningar och konsert vid Ställbergs gruva

19-06-24

Pressmeddelande från Ställbergs gruva – The non existent Center

Lördagen den 29 juni öppnar sommarens konstutställningar vid Ställbergs gruva med tre rumsliga installationer om ekonomins hastighet, vattnets kretslopp och Lule älvens tystade forsar.


Slowgold 2016 foto: Ellika Henrikson highres

Dagen avslutas med en solokonsert av grammisvinnaren Amanda Wernes (Slowgold) drömska prärierock.

Är tåren på Kleopatras kind en del av samma vatten som du drack idag?

Genom installation Hydrosfären ~ av konstnärsduon akcg(anna kindgren och carina gunnars) gestaltas en värld med stigande temperaturer, smältande isar, nya oljefält och konfliktlinjer.

I verket Three White Soldiers av Anders Paulin och Johan Forsman får besökaren ta del av en poetisk berättelse från ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.

Samt Anja Örns verk Till minnet av en älv, som ställer frågan; hur känns det att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors?

Den konstnärsdrivna verksamheten vid Ställbergs gruva arbetar ofta med frågeställningar som undersöker ekonomi, ekologi och maktstrukturer. Utställningarna i sommar fungerar som konstnärliga reflektioner och bidrar till platsens pågående gestaltande samhällsundersökning, i det personliga och globala med utgångspunkt kring levnadsvillkoren i den f.d. brukskommunen Ljusnarsberg i Bergslagen.

Öppningen är även en del av konstrundan Kulturglimtar i Ljusnarsbergs kommun med öppettider 11.00 – 17.00, 29- 30 juni. Utställningarna är öppna till 3 augusti.

www.stallbergsgruva.se

Mer om konstverken:

Hydrosfären ~ enligt akcg

akcg(anna kindgren och carina gunnars), installation, 2019

Vi befinner oss på en mental punkt vid Nordpolen. Härifrån kan vi se ut över en värld med stigande temperaturer, smältande isar, öppnade farleder, nya oljefält. Konfliktlinjer. En kartografi under alltmer spänd förhandling.

I samspråk med andra försöker vi förstå de länkar som knyter samman syd och nord. Vatten, olja och finansiellt kapital. Ett steg ut ur dimman. Vi ser de motstridiga krafter som är i rörelse. Svenska myndigheter ger miljardstöd till fossilenergiprojekt i de områden som öppnats för att utvinna när isen på Nordkalotten/Sápmi smälter. Trots att vi har dricksvatten direkt i våra kranar hemma har vi börjat köpa vatten som säljs som ”rent”- på plastflaska. Vissa kommuner kallar till och med dricksvatten för en produkt. Att plast är en produkt och som dessutom är petrokemisk vet alla.

Vi lever på en liten planet med ett unikt system som bildats under miljontals år. Atmosfären, biosfären, litosfären, hydrosfären…hur försöka begripa att vi själva är en del av allt detta? Jorden är till 70 % täckt av vatten. Människokroppen består av upp till 65 % av vatten. Allt vatten som existerar har flutit genom andras kroppar, genom stammar, floder, oceaner, som tårar, som regn, som dimma. Det har runnit genom fiskars munnar, över Kleopatras kinder och dinosauriernas tungor. Vem har rätt att äga, sälja, köpa eller förgifta vatten?

En ny logik växer fram bortom kvartalsrapporter.

Whanganuifloden på Nya Zeeland är den första floden i världen som fått egna rättigheter. Allt finns i allt. Vi är vatten!

Three White Soldiers

Anders Paulin och Johan Forsman, installation 2019

Three White Soldiers består av material och berättelser, samlade av Johan Forsman och Anders Paulin, under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.

Resan började 2014 på Wall Street, NY, och i de serverhallar där robotiserade handlare opererar på aktiemarknaden i hastigheter som utmanar våra begrepp om tid och rum. Genom att följa direktiv som Anders och Johan får av shamaner i Kalifornien och Kiruna kommer de under de följande åren att göra ett antal resor och vandringar mot olika mål: De besöker världens största Bitcoin-gruva, vandrar längs Vittangi-floden på jakt efter magiska föremål, funderar över marknadens medvetande med Deutsche Bank, studerar rismarknaden i 1700-talets Edo, intervjuar Kirunavaaras bergs-ande, undersöker paleolitiska begravningsriter i öknen i Egypten och följer hallucinatoriska spår mot ekonomins och det symboliska tänkandets nollpunkt. En resa där ekonomi, språk och magi framträder som sammanvävda och oupplösligt förenade tankefigurer.

Three White Soldiers utvecklas till en undersökning av hur värden skapas och transformeras, och hur mönster och bilder används för att visualisera världar bortom den mänskliga perceptionens horisonter.

Till minnet av en älv

Anja Örn

Video 12 min, gjuten och polerad aluminium 2018

Skulden i landskapet, finns den? Jag tror att den känns, ibland som påtaglig ångest ibland som en oro när jag inte kan förstå och läsa de historiska lagren i naturen. Landskapet blir flyktigt och svårt att tycka om. Det finns inga stigar på måfå och inga platser att stanna vid.

Jag undrar hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors?

Kan det vara som att sluta andas väldigt långsamt?

Anja lever bredvid en av de förut mäktigaste av älvar. En älv med svindlande mängder vatten som forsat fram genom landskapet, Lule älv. Nu är den stilla och alldeles alldeles tyst. Det som innan var forsar och fall är nu kraftverk, dammar och vattenmagasin.

Vems minnen som blir kvar när ett landskap byggs om och nya kartor produceras? De mäktigaste vattenfallen blev avbildade av sekelskiftets konstnärer. Anja intresserar sig för den konstnärliga representationen av landskapet som ett nationellt verktyg av sin tid, men också så som ett sista minnesarkiv. Vem beskrev älven och vems blick blir vårt gemensamma minne?

Kort om sommarens program vid Ställberg gruva.

Mellan maj och augusti sker vandringar längs Nittälven och två nykomponerade konserter; en med stråkar och horn, röster och avgrundsbasar samt TIMBRE, den andra, som berör rummet med toner från den elektroniska musikens sfär.

Nya lokaler har tagit form för tre separata konstutställningar om bl.a. vattnets kretslopp, den samtida ekonomins hastighet och Lule älvens tystade forsar.

Ett 40-tal personer och grupper delar arbetsplats och erfarenheter under olika perioder, om allt från förvaltningspolitik till andlighet och melankoli. På andra sidan dalen hålls en berättarkväll vid ett skogscafé och i vanlig ordning avslutas programmet med konst, musik- och ekologifestivalen Att återta det levande, 1-3:e augusti.

Genom att sitta ner för att fundera, samtala och äta bjuder vi in till stunder där vi i gemenskap kan lyssna till varandras frågor och även till våra egna.

Kan alla dessa frågor ge vägledning om hur vi, jag och samhället i stort kan hantera pengarna, naturresurserna, relationerna och det okända?

Carl Oscar Sjögren, konstnärlig ledare och konstnär vid Ställbergs gruva.

073 567 60 90
carloscarsjogren@gmail.com 
www.stallbergsgruva.se

Kommentarerna är avstängda