News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kommunbygderådet jan 16

Ur protokoll från Kommunbygderådet (referat)

Måndagen den 16 januari hade Kommunbygderådet sitt första sammanträde för året och platsen var Tingshuset i Kopparberg.
I bygderådet sitter representanter för de olika byalagen från Dammen i söder till Yxsjöberg i norr, och där diskuteras frågor av såväl lokal som kommunövergripande natur. Ewa-Leena Johansson och Bo Wallströmmer representerar Ljusnarsbergs kommun i det här sammanhanget.
Till mötena brukar man bjuda in gäster, och denna gång hade man till och med två.
Den förste var Ahmad Al Zeeb, som arbetar som metodutvecklare och fritidsguide. Han berättade om projektet Fritidsguide, som bland annat omfattar aktivitetskalender, webbportal, föreningsutbildning och fritidsguidning för att få fler barn och unga men även vuxna att delta i fritids- och föreningslivet.
Dagens andra gäst var kommunpolis Stefan Toll, som tog upp det lokala avtalet polisen slutit med kommunen angående brottsförebyggande åtgärder, bland annat grannsamverkan. Toll berättade att under de två senaste åren har det startats upp cirka 50 områden med grannsamverkan, och om fler är intresserade, så kan han komma och ha en utbildning i ämnet.
Även lokala frågor som problematiken kring EU migranter i Mossgruvan, diskuterades.
Som av en händelse genomfördes samma vecka ett polisingripande där. /Red. anm.

Kommunens representanter redogjorde för flyktingsituationen. Vid årsskiftet fanns 505 asylsökande i kommunen. Anläggningsboendena i Ställdalen har stängt och i Bångbro kommer de att stängas ner den 20 jan.
Nya Åstugan kommer att börja byggas inom kort. En utredning om att bygga om Garhytteskolan pågår, och om de planerna blir verklighet kan det skapas 17 nya lägenheter där.
Klasserna F – 2 överflyttas då till Kyrkbacksskolan.
Info från BKT angående fastighetsägares ansvar vad gäller växtlighet som sträcker sig över gångbanor mm har inte nått ut till alla. En bilaga med aktuella regler bifogades till protokollet och återfinns här. Bilaga.

Sammanställt av Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda