News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Intressant möte med SPF

Intressant möte med SPF

15-11-14

spf3.

När SPF Seniorerna Ljusnarsberg hade sitt senaste medlemsmöte var lokalen fullsatt, trots det fina senhöstvädret. Delvis beror det väl på att man numera håller till i Stora Gården, som inte rymmer lika många som den tidigare salen i församlingshemmet, men ett intressant innehåll lockar förstås också flera.

spf1

Mötet inleddes av Ulf Hildebrandt, eftersom ordförande Boris Gudmundsson var förhindrad att närvara. Ulf redogjorde för läget i föreningen. Några styrelsemedlemmar har aviserat att de vill lämna sina uppdrag och det gäller nu att finna andra som är villiga att axla uppgifter i styrelsen.
Eftersom det inte finns någon valberedning, är det allas ansvar att få fram en ny styrelse för 2016, sa Ulf bland annat, innan han lämnade över ordet till Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg i kommunen.

spf2

I samband med arbetet på en ny översiktsplan har en enkät lagts ut på webben, och cirka 350 personer har lagt sina synpunkter den vägen. Det är ett bra resultat, tyckte Linnéa, men tillade att även fast webbenkäten är avslutad finns det ännu möjligheter att påverka. Eventuella synpunkter kan lämnas till Mikael Haapala.

spf6.

Efter det obligatoriska fikat var det dags för nästa gäst, Olof Enderlein. Han berättade om de två år i början av 1970-talet, som han på uppdrag av FN arbetade med fiskerifrågor och resursutveckling i Burundi i Afrika. Berättandet skedde tillsammans med Olofs egna bilder, och alltsammans var intressant. Från att ha varit ett framgångsrikt projekt föll ändå allt, när armén tog makten och FN drog sig tillbaka.

spf4.

Nästa gång som SPF Seniorerna träffas blir det vid ett gemensamt julbord på Bångbro Herrgård den 9/12. En anmälningslista cirkulerade, och samlade snabbt många namn.
Men innan dagens möte var slut skulle naturligtvis ett antal lotterivinster fördelas till glada lottägare. Denna gång blev det dock ingen vinst för Kopparbergarn, antagligen mest beroende på att inga egna lotter införskaffats. Ett trevligt och innehållsrikt möte gjorde att vi ändå på sätt och vis kände oss som vinnare.

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda