News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ingen Lodjursjakt i vinter

Ingen jakt på lodjur i länet under 2018

Länsstyrelsen15-dec

Länsstyrelsen i Örebro län kommer inte att fatta beslut om licensjakt efter lodjur 2018.

Lodjur för webben

Inventeringsresultaten från vintern 2016/2017 visar att länet inte når upp till miniminivån om 9 föryngringar. Miniminivån är det minsta antal familjegrupper (honor med ungar) som ska finnas i länet, enligt beslut från Naturvårdsverket. Vid den senaste inventeringen hittades 8 länsegna familjegrupper.

Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen har kontaktat Naturvårdsverket för att försöka få en ändring av miniminivån för länet, men en sådan ändring kommer enligt Naturvårdsverket inte att ske förrän år 2020.

Vid licensjakten 2017 fälldes en lodjurshanne. Beslutet om licensjakt fattades då efter att ett flertal angrepp av lodjur på får skett inom ett begränsat område. Hittills under 2017 har endast två angrepp av lodjur skett i länet.

Årets inventering av varg och lodjur pågår nu för fullt, och avslutas den sista februari för lodjur, och den sista mars för varg.

­

Handläggare
Magnus Eklund
Länsstyrelsen i Örebro län
Avdelningschef
010-224 87 40
Presskontakt
Göran Schultz

Länsstyrelsen i Örebro län
Kommunikationstrateg
0703-61 62 39

Länsstyrelsen i Örebro län
Pressrum
Twitter@LstOrebro

Kommentarerna är avstängda