News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Informativt möte i SPF

Informativt möte i SPF

2017-03-09
Mars månads medlemsmöte i SPF gav medlemmarna en hel del att tänka på. Kanske någon fick en del frågetecken uträtade.

IMG_1030_650px-2

Redan i hallen till Stora gården möttes man av massor med informations material och trevliga människor som berättade om sina verksamheter.

IMG_1019_650px-2

Patientnämnden representerades av dess ledamot från norra länsdelen Kristina Pettersson tillsammans med Ingrid och Åsa. Till patientnämnden kan man vända sig om man har synpunkter på vården man själv eller någon anhörig fått. Kontaktuppgifter hittar man i Regionkatalogen.
Demensförbundet, som skulle bli dagens tema, hade informativa broschyrer.

IMG_1040_650pxd-2

SPF:s ordförande hälsade ett stort antal medlemmarna välkomna och presenterade programmet för eftermiddagen.

IMG_1024_650px-2

Kristina Pettersson, ordförande i Norra Bergslagens Demensförening, inledde. Hon berättade att föreningens verksamhet sträcker sig över kommunerna Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg.
2015 hade man 25 medlemmar. Föreningen är till för att stödja patienter och anhöriga.

IMG_1028_650px-2

Margareta Svensson från Demensförbundet delgav åhörarna dess åtagande. Förbundet startade 1984 och har idag ca 10400 medlemmar i 120 lokalföreningar spridda över hela Sverige. Förutom att förbättra vardagen för anhöriga och patienter vill man medverka till meningsfulla sysselsättningar för de sjuka. Samtalsgrupper för anhöriga är också väldigt viktigt. Föreningen påverkar och informerar politiker och beslutsfattare till att förbättra livsmiljön för demenssjuka. En viktig del är också att stödja forskning på området. Man ger ut Anhörigboken som är bra och informativ läsning för anhöriga. Det finns även ett nätverk för unga anhöriga. Demensförbundet har en hemsida: www.demensförbundet.se. De finns också på facebook.

IMG_1037_650px-2

Så tog dagens huvudföreläsare Hans-Inge Lindeskov till orda. Egentligen skulle Kopparbergarn vilja delge hans synpunkter och information ordagrant men det är ogörligt så det blir bara axblock.

IMG_1047_650px-2

Deltagarna på SPF mötet lyssnade och lärde sig mycket om demens.
Hans-Inge Lindeskov har under sitt yrkesverksamma liv varit sjuksköterska inom demensvården. Han började redan i början på 80-talet då man diagoniserade demens som en psykisk sjukdom. I mitten på 80-talet konstaterade forskare att demens var en egen diagnos.

IMG_1043_650

Det finns idag ca 100-talet diagnostiserade demenssjukdomar beroende av var i hjärnan som sjukdomen sitter. En av diagonserna är Alzheimers. Demens innebär att det blir ett avbrott mellan hjärnans nervceller som påverkar de intellektuella förmågorna. Större och större områden berörs efterhand. Är man osäker för att glömska drabbar minnet ibland har man rätt att begära en demensundersökning inom sjukvården.
Demens har utvecklats till en folksjukdom. Idag är ca 163000 personer drabbade. I Norra Bergslagen Demensförenings område är siffran 155 personer.
Av dem som fått diagnosen är ca 45-50% är personer över 90 år. 1-2% är under 65 år. Eftersom medelåldern hela tiden stiger i landet kommer också det procentuella antalet insjuknade att öka. Prognosen för 2050 är 240000 demenspatienter. Den siffran gör att forskning på området är mycket viktig. Förhoppningen är att forskning skall kunna skriva ner den prognosen.

IMG_1053_650px-2

Det var en mycket bra information som delgavs SPF medlemmarna och Birgitta Palm Andersson avtackade Hans-Inge Lindeskov med blommor.
Nu serverades kaffe och goda smörgåsar. Ett livligt samtal kring dagens föreläsning och andra vardagsfrågor vidtog.
Dagen avslutades med lottdragning innan det blev dags att gå ut till snöiga bilar och åka hem.

Text:Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda