News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Hjärt-lungräddning för små barn

Hjärt-lungräddning för små barn.

2019-04-09

Ljusnarsbergs Kommun och Region Örebro stod bakom inbjudan till information om hjärt-lungräddning på små barn. Sofie Bergman var samordnare på Tingshuset.

Carina Romlin var instruktör. Carina arbetar som sjuksköterska på Lindesbergs lasarett. Hon tycker att det är inspirerande och roligt att förmedla sina kunskaper. Dessutom träffar hon många trevliga människor. Hon uppmanade också de närvarande att avbryta om det var något de ville fråga om.

Det var inte så många som hörsammat inbjudan men de som kom fick en mycket engagerad och informativ information. Elina, David och 9 veckor gamla Melonie hörde till de som intresserat lyssnade.

Carina berättade att det är sällan som ett litet barn får hjärtstopp utan att det ligger ett luftrörsstopp bakom. Det förekommer cirka 60 – 70 hjärtstopp/år på barn som inte vistas i sjukhusmiljö. Men om det händer är det bra att veta hur man skall reagera. Man skall inte luta huvudet på barnet för långt tillbaka då täpper men till luftvägarna istället för att öppna dem.

Det är viktigt att först konstatera om barnet andas. Gör det inte det skall man börja med inblåsning genom munnen och näsa 5 gånger. Det skall inte blåsas in mer luft än ett ”puh” eftersom barnets lungor är så små.

Om barnet fortfarande inte andas skall man börja med bröstkompression 30 gånger. Det är viktigt att man trycker på rätt ställe så man inte orsakar brott på bröstbenen.

Utgå från bröstvårtorna. Precis mellan dem är lämpligt att sätta ner två fingrar och trycka.
Det är också viktigt att barnet ligger på hårt underlag.

Sätter ett litet barn något i halsen lägger man det på underarmen med ansiktet i handen och tar stödd av benet innan man trycker 5 gånger på ryggen.

Tittar sedan i munnen om det kommit upp något. Har det inte det gör man om proceduren igen.
Viktigt vid dessa aktiviteter är att om man inte får igång andningen efter tre försök så skall man larma om hjälp. Det gäller både för vuxna och barn.
Om barnet är äldre gäller ungefär samma sak som hjärt-lungräddning för vuxna. Om någon får något i halsen så tillämpar man heimlichmetoden. Man ställer sig bakom barnet eller den vuxne. Lägger armarna runt livet straxt över naveln och trycker till.

Några viktiga råd att komma ihåg. *Barn skall alltid undersökas av läkare efter att ha fått något i halsen så att det inte kommit ner bitar i lungorna. *En medvetslös person som andas läggs alltid i stabilt sidoläge. *Alltid vända personen mot sig. * Viktigt att ta bort munnen från barnet vid inblåsning så att luften kan komma ut.
När Carina gett instruktioner fick dom som ville pröva på att utöva de nya kunskaperna.

David var en av dem.

Fingrarna var på rätt plats och rytmen den rätta.
De som lämnade Tingshuset efter informationen var mycket tryggare i hur man skall reagera i en krissituation och därmed mindre rädda för att göra fel. Förhoppningen är att ett liknade tillfälle kommer tillbaka och att fler nappar på inbjudan.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda