News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Helighet och arbete i konsert vid Ställbergs gruva

Helighet och arbete i konsert vid Ställbergs gruva

19-07-12

”Befria mänskligheten ur nödens och det andliga och materiella slaveriets bojor. Hur hård kampen än må bli, vi komma icke att vika!” /Kata Dahlström (1858- 1923) socialistisk agitator från Ljusnarsbergs kommun. – I toner av andlighet och arbete bjuder folkmusikern Sara Parkman tillsammans med tre musiker och en kör in till konsert med nykomponerad musik i den nedlagda järnmalmsgruvan i Ställberg. Verket ​Vesper
​ är en aftonbön som skapar rum för en andlighet som sorterades bort under modernismens framfart. – Ställbergs gruva i Bergslagen är idag ett konstcenter, men var en gång både hem, arbets- och mötesplats för gruvarbetare, och liksom sina syskongruvor runtom i landet den svenska arbetarrörelsens födelseplats. Folkrörelserna var gemensamhetens rum och ombesörjde inte bara det materiella livet utan även det själsliga.

Fyrtiotvå år efter att driften slagit igen i Ställberg, då de kollektiva mötesplatserna blivit allt färre, fylls nu gruvan av nyskriven musik som vårdar både kroppen, själen och de minnen som platsen bär. Tillsammans med bergslagscellisten ​Agnes Magnusson​, trumpetaren ​Ellen Pettersson​ från malmöbandet Hey Elbow, kompositören och musikproducenten ​Hans Berg​ och Hjulsjöbygdens kör​ leder Sara Parkman en andakt genom rum som än bär ekon av stenkrossen, och skapar utrymme för att få ombesörja existensens villkor i en tid där andligheten för många är förpassad till en timmes mindfullness i månaden.
— Det handlar om hur vi kan röra oss i religiösa rum utan att hamna i ​Ebba Bush Thors konservativa paradis och neoliberalismens individuella new agerike. Om det är möjligt att använda kristna symboler för att skapa inkluderande rum, säger ​Sara Parkman.

Där malmen en gång krossades och färdades till stålverken för att i elden bli delar och uppgå i kyrkor, missiler, kryssningsfartyg och musikinstrument och liksom kapitalet fördes långt härifrån blir under två sommarkvällar skådeplats för nya berättelser och melodier. I mötet mellan stråkar och horn, mellan Hans Bergs elektroniska utforskande, folkmusik och ett brokigt körverk av röster från Bergslagens djupaste skogar tillåts både historia och samtid, tradition och framåtrörelse, mot en plats där helighet kan skapa gemenskap över gränserna.
– Vesper blir en kväll där nyskriven musik, gamla psalmer och texter från bland andra ​KG Hammar​,​ Kata Dahlström ​och​ Johannes Anyuru​ skapar ett rum för kontemplation och tidlös helighet, säger Sara Parkman.

NÄR: 19 och 20 juli 2019

VILKA: Hans Berg Elektronisk kompositör och producent från Rättvik, som förutom sina egna techno- och experimentella verk även samarbetar med konstnären Nathalie Djurberg.

Agnes Magnusson Cellist som är bosatt i Guldsmedshyttan, i närheten av Ställbergs gruva.

Ellen Pettersson Malmö-musiker som spelar flygelhorn och trumpet. Har under de senaste åren framförallt spelat och turnérat med bandet Hey Elbow.

Sara Parkman Folkmusiker och kompositör med den svenska folkmusiken som tradition. Med verk som Fäboland och Nationalparken och skivor som Sara Parkmans skog och Matriarkerna har hon etablerat sig som en av de viktigaste unga folkmusikerna av idag.

Hjulsjöbygdens kör Från Bergslagens innersta skogar samlas röster för att tillsammans l sjunga. Kören välkomnar alla människor och har intentionen att förena Hjulsjöbygden och dess röster i allt från folkkära visor till nykomponerad musik.

MER INFO: www.stallbergsgruva.se

Presskontakt Sara Parkman 070-2685347

Kommentarerna är avstängda