News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Goda utsikter för Ljusnarsbergarna!

Goda utsikter för Ljusnarsbergarna!

2019-12-18

Det är väl inte precis varje dag som man läser en sådan rubrik i tidningen, men vi på redaktionen fann den i alla fall passande nu. Det handlar nämligen om våra utsiktsplatser i kommunen.

En av Kopparbergarns nyare medarbetare, Bo Kempegård, har besökt dem alla och dokumenterat platser och vyer i bilder som vi nu gör en liten serie om med början i dag.
Men för att kunna berätta lite mera om respektive plats tänker vi försöka engagera ett antal tillfälliga? skribenter ur läsekretsen. Bo själv är ju rätt nyligen inflyttad till kommunen, och vi på redaktionen vet inte heller så mycket om tornen och deras historia, så därför bjuder vi in ”dom som vet” att bidra till berättelsen.

Vi vill bland annat veta när utsiktstornen byggdes, och av vilka? Finns det några händelser knutna till platsen, eller personliga minnen som vi kan återge här? Vad kan man se därifrån?

Bilderna är tagna vid olika tillfällen från vår till sommar, höst och vinter, och vi presenterar dem i den ordningen. Därför börjar vi vid Gillersklack, där tornet som synes är i behov av lite omvårdnad.

En informationstavla intill berättar följande:

Industrialismen innebar ett genombrott för turismen. Människorna fick en bättre ekonomi och en fritid som kunde användas till resande på det framväxande järnvägsnätet.
Innan bilen blev var mans egendom användes fritiden ofta till en ökad lokal turism. Detta var anledningen till det intensiva byggandet av utsiktstorn som ägde rum i början av förra seklet.
Hit till Gillersklack begav sig människor även om den magnifika utsikten inte krävde något torn.
Den växande skogen gjorde att ett brandbevakningstorn av trä uppfördes på 1950-talet.
Från den nuvarande utsiktsplattformen har man en av Bergslagens mest hänförande runtomutsiktspunkter.

Kopparbergarns läsare inbjudes till att berätta mera. Välkommen!

Foto: Bo Kempegård

Kommentarerna är avstängda