News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Fritidsguide

”Fritidsguide”

17-01-31
DSC06079

Rudainah Aljboori och Ahmad Al Zeeb är engagerade i ett projekt, som Karin Wouda, fritidskoordinator inom Ljusnarsbergs kommun, leder. Projektets namn är ”FRITIDSGUIDE”.

Vid en intervju med de två engagerade ungdomarna berättar de, vad detta innebär. De dokumenterar de utbud, som olika föreningar i Kopparberg med omnejd erbjuder intresserade invånare. Främst gäller detta unga människor mellan 6 och 25 år men även vuxna så vitt möjligt.

För att nu nå ut till alla, som är intresserade av dessa kontakter och för att ta reda på mer om olika verksamheter  som finns eller önskas, har de utformat ett kontaktblad, som de sprider i kommunen. De har besökt både skolor och föreningar och samlat många önskemål. Ett av de största önskemålen kommer från flickor och kvinnor, som vill lära sig simma så fort som möjligt, men detta i en simkurs utan manliga deltagare och simlärare.

Rudainah och Ahmad hoppas nu att få in många svar på sitt trevliga frågeformulär, så att de kan skapa de kontakter, som behövs för ett bra utbyte av kunskaper och möjligheter.
Så här ser kontaktbladet ut:

Fritidsguide
Text och foto: Monika Käller

Kommentarerna är avstängda