News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Friluftslivets år

Friluftslivets år.

2021-03-17

Svenskt Friluftsliv har utnämnt 2021 till Friluftslivets år. I Örebro län startade det i Ljusnarsberg vid Uvbergsbron.

Här var det snöskovandring som stod på programmet.

Daniel Gustavsson från Länsstyrelsen stod för planeringen. Han arbetar bl.a. med friluftsfrågor och har som en del av sina uppgifter att marknadsföra Örebro Läns vackra och omväxlande natur.

Landshövding Maria Larsson hörde till besökarna vid Uvbergsbron.  Från början var det meningen att landshövdingarna i hela landet skulle besöka ett naturvårdsområde i sitt län men här i Örebro beslöt man i ett tidigt stadium att Maria Larsson skulle besöka alla kommunerna i länet. Det skulle bli en kommun i månaden. Nu fick man göra ändringar i programmet eftersom restriktioner säger att antalet deltagare inte får överskrida 8 personer så man fick banta ner sina ambitioner. Nu blir det 3 besök i mars men sedan skall allt gå enligt plan. Naturligtvis anpassat till de restriktioner som gäller. De här besöken kommer att bli grunden för samarbete mellan kommuner och länsstyrelse. Det är inte bara naturvårdsområden som får besök. Ett exempel på det är Kvarntorpshögen i Kumla.

Vid Uvbergsbron samlades förutom landshövdingen, representanter från Ljusnarsbergs Kommun och Naturskyddsföreningen.

Innan deltagarna skulle uppleva en lite bit av Nittälvsdalen, serverades det kaffe vid ett av vindskydden. Så här såg det ut när Kopparbergarn anlände.

Det blev snöskor på

och vandringen gick norrut.

Kajsa och Hala, ej med på bild, från Naturskyddsföreningen gav ett exempel på sitt koncept som heter ”Mellan tallarna”. Meningen är att man genom enkla aktiviteter skall förena natur och kultur. Alla har möjlighet att vara med. Idag fick deltagarna på ett lekfullt sätt titta på naturen och dessutom lära sig lite arabiska. Daniel ledde ett samtal om hur man skulle kunna få ett bra och hållbart friluftsliv i Ljusnarsberg.

Ewa-Leena Johanssson informerade om att man hade kommit långt i sina planer.

En ny medarbetare, Helena Sommar, har anställts som turistutvecklare och kommunikatör. Hon skall sammanföra olika aktörer i kommunen för att vaska fram goda idéer till projekt så innevånare och besökare får fina upplevelser i vår vackra natur. Man hoppas också på att det skall komma entreprenörer som vill utveckla besöksnäringen i kommunen. Fram för allt är det viktigt att innevånarna själv upptäcker vad som finns bara en kort stunds resa från hemmet.

Så var vandringen snart över.

Tillbaka till Uvbergsbron togs snöskorna av.

Ställdes upp i en prydlig rad i den vita snön.

Elden var tänd. Den hade hållits vid liv av landshövdingens koordinator Ragnhild så det var bara att ställa på murrikkan och fylla den med vildsvinsklämma som också innehöll gråärtor.

Kopparbergarn fick också smaka. Det var mycket gott

Maria Larsson berättade om hur Nittälvsdalen skulle utvecklas. Det är länets största fredade område. En huvudingång skall iordningställas vid Kolbron och fler vandringsleder skall markeras. Det finns idag 290 naturskyddsområden i länet så skall man besöka alla har man inga problem med att hålla sig i form. Det gäller att ge information så att även de mest avlägsna och otillgängliga områdena får besökare. Förra årets besöksstatestik visade att det var en ökning med 33% i naturen. Bergslagsledens vandrare var en mycket stor del av det.

Innan Maria Larsson började återresan till slottet i Örebro tackade hon sina medvandrare för en fin dag och lovade att det så småningom skulle komma en sammanställning från alla besöken i de olika kommunerna. Meningen är att alla ska kunna marknadsföra alla.

Efter att ha lyssnat på de kreativa personerna som var med på uppstarten av Friluftslivsåret 2021 i Ljusnarsberg känner Kopparbergarn att något helt nytt är på gång. Förhoppningsvis blir det många nya besökare i vår vackra och varierande natur. Vi skall också alla hjälpas åt att vårda den.

 

Text: Thyra Lundell  Foto: Bengt Lundell

 

 

 

 

 

Kommentarerna är avstängda