News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Från hästskor till högteknologi

Från hästskor till högteknologi.

2015-09-29

Kopparbergarn fick en inbjudan från Ljusnarsbergs Industri- och Hantverksförening att deltaga vid ett företagsbesök.

IMG_6250_650px-1

Företaget som besöktes var Ställbergs Mekaniska AB.

IMG_6252_650px-1

Företaget startade i Ställberg 1983.
Då köpte Josefine och Östen Karlsson f.d. gruvstugan vid Haggruvan. I källaren installerades de första maskinerna. Själva bodde de i solariet under tiden de byggde bostad i markplanet.
Legoarbeten till ABB blev grunden att stå på. I tillverknigen ingick också bl.a. hästskor och nav till sulkyhjul.
1985 var året då Östen på heltid blev verkstadsägare.
1987 hade Ställbergs Mekaniska växt så både Josefine och Östen behövdes på heltid.
1989 tillkom anställda.
Företaget växte ur källarplanet i Ställberg.
2001 blev Vägverkets lokaler i Kopparberg till salu. Det var idealiska lokaler att utvidga verksamheten i så då gick flytten.
Företaget har idag 14 anställda. Josefine passade på att ge en eloge till de anställda. De har en bred kompetens och är flexibla i sina arbetsuppgifter.
I den lokal som en gång var upplag för grus och salt finns idag råvarulagret. Där finns allt från järn till ädlare metaller.

IMG_6285_650px-2

Bandsågsautomater ser till att råmaterialet för tillverkningen får ämnen i rätt längder.

IMG_6314_650px-1

CNC-svarvar, CNC-fleroperativsmaskiner och exenterpressar tillverkar sedan slutprodukten.
Alltifrån något enklare detaljer till mycket avancerade maskindelar.

IMG_6268_650px-2

Det är svårt att välja ut någon prudukt ur det stora systemet men en som har stor betydelse för säkerheten i Zinkgruvan är gruvbrickor. De borras in i berget och indikerar om det sker förändringar i berggrunden som kan orsaka t.ex. ras Med ett trycka av 100 ton får de rätt hål och form. En enkel process om bara roboten programmeras riktigt.

IMG_6309_650px-2

Dess raka motsatts är en detalj till ABB. Roboten matar in ett runt ämne i maskinen. Efter cirka 5 minuter hämtar den ut en mycket komplicerad detalj.

IMG_6277_650px-1

Vissa produkter tillverkas i stora mängder.
Programering för en ny produkt kan vara mellan 5 min och någon dag.

IMG_6320_650px-2

Produktionschef Ronny Jansson visade hur han, med hjälp av sparade uppgifter, sladdlöst kan programmera en maskin på verkstadsgolvet.
ABB tillsammans med Log Max, och Zinkgruvorna är idag de största kunderna.

IMG_6281_650px-1

Det finns också företag som efterfrågar lite mindre detaljer. Som exempel tillverkar Ställbergs Mekaniska hållare till bladmått.

IMG_6315_650px-1

Vad har då hänt med hästskorna och sulkynaven? Hästskotillverkningen har upphört.

IMG_6317_650px-1

Sulkynaven tillverkas fortfarande men nu i en mycket mer softikerad modell i aluminium.

IMG_6321_650px-1

Efter någon timmes mycket intressant guidning av Josefine och Östen vankades kaffe i konferanslokalen. Josefine visade exempel på några udda produkter bl.a vaskpanna för världsmästare och tillsammans med Östen gav hon mer information om företaget.
Kopparbergarn fick också lyssna till hur de närvarande företagarna talade om det rådande företagsklimat i Ljusnarsberg. Visst samarbete mellan brancher förekommer. Det talades mycket gott om Kommunens näringslivsutvecklare Mikael Haapala. Han har visat stort intresse för att lära och förstå företagens struktur. De närvarande tyckte att Svenskt Näringslivs ranking av företagsvänliga kommuner skulle uppmärksammas mer. Från att ha legat långt ner på lista är Ljusnarsbergs Kommun nu uppe på plats 95.

IMG_6287_650px-2

Ordförande i Ljusnarsbergs Industri- och Hantverksförening, Jeanet van Dam tackade Josefine och Östen för en mycket intressant information. Hon berättade för Kopparbergarn att de ordnar 4 stycken företagsbesök per år. En gång per år möter Industri- och Hantverksföreningen kommunens politiker.
Undertecknad tillsammans med fotograf lämnade Ställbergs Mekaniska. Vi var mycket imponerade av den kunskap, framtidstro och initiavförmåga som vi fått oss till del av dem som vi mött under kvällen.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda