News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Framtidsdag i Kopparberg

Framtidsdag i Kopparberg

16-04-24
_DSC0932

Som bekant är Ljusnarsberg en av de kommuner, som tagit emot flest flyktingar per invånare och många engagerar sig på ett eller annat sätt i arbetet med flyktingarnas situation.

För att kunna samordna insatser från olika aktörer, måste de träffas och skapa ett samarbete med sikte på så smidig planering som möjligt och en ”spindel i nätet” är en bra hjälp. Karin Wouda är en sådan spindel just nu när det gäller våra insatser för de flyktingar, som kommit till den här länsdelen. Av den anledningen genomfördes också i torsdags Framtidsdagen i Kopparberg med ca 60 anmälda och siktet inställt på Projekt Norrsken.

_DSC0904

Det smakade bra att få starta med fika.

_DSC0907

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson inledde tillsammans med Bo Wallströmer och hälsade alla välkomna.
– Det här är en utmaning, där vi alla behöver varandra, sa hon och pekade på alla olika verksamheter, som är inblandade. Vi är väldigt glada att vi kan köra det här projektet vi kallar Norrsken, tillade hon.

_DSC0910 (2)

Så steg Karin Wouda fram och bad alla deltagare plocka upp den postitlapp, som satt på stolen och skriva vad man förväntade sig av dagen. Hon talade också om att målet för dagen är ökad kunskap och ökat samarbete.

Karin liknade samhällets mottagande av nykomna vid ett hus där det redan bor en del människor.
Det kommer en främmande person till huset och hur nu den personen tas emot, har olika sociologiska termer.
Personen avvisas och får gå därifrån. (exklusion)
Personen får komma in, men hänvisas till ett rum, där den får bo för sig själv. (segregation)
Personen får komma in och vara med de övriga i huset. (integration)

Med den inledningen öppnade dagen för övriga talare.

_DSC0917

Från Migrationsverket deltog Sandra Ericsson, Susanne Bichis och Stefan Lannbrink. De berättade och visade i grafer på bl.a invandringen

_DSC0921

och hur mycket pengar de asylsökande får om de inte har egna medel. Summan är beroende av om de erbjuds mat på boendet eller inte. Bilden visar det högre beloppet. 24:- /dag är inte mycket, men är just den summa en vuxen får klara sig på, om maten ingår i boendet. Barn får halva den summan. Om det visar sig att personen har egna medel på bank, tas hjälpen bort, men man tar inga pengar retroaktivt. Får de timarbete, ska en löneuppgift lämnas varje månad. Arbeta kan man få om man kan styrka sin identitet. Man kan också få vara praktikant på olika arbetsplatser, där man får ta emot en praktikant/anställd.

Alla asylsökande har rätt till organiserad sysselsättning, men först när det är klart med uppehållstillstånd, blir man anvisad kommunplats och får börja sin svenskutbildning i SFI. I frivilligorganisationernas och studieförbundens svenskundervisning får alla delta.

_DSC0927

Nästa talare var Karin Svensson från Arbetsförmedlingen, som deltog tillsammans med Stefan Pettersson.

Karin berättade att prioriterade hos Arbetsförmedlingen är nyanlända, unga utan gymnasieutbildning och handikappade.
För nyanlända med uppehållstillstånd gäller att de så snabbt som möjligt får delta i SFI, samhällsorientering och arbetsplatsnära aktiviteter. Alla som fått uppehållstillstånd kan inte automatiskt få eget boende, utan en del måste stanna en tid på boendet i väntan på något eget. Så länge de bor kvar på boendet, är Migrationsverket ansvariga, sedan blir det Arbetsförmedlingen. Hon berättade vidare att det idag finns betydligt fler lediga jobb än tidigare och att Örebro län samverkar med Dalarna och Värmland.

_DSC0945

Efter Arbetsförmedlingen var det Ljusnarsbergs kommuns tur. Karin Wouda berättade att Projekt Norrsken kommer att pågå i två år och att det finns en integrationsgrupp i kommunen som bland annat kommer att jobba fram en aktivitetsplan till den integrationsstrategi som antagits i kommunen. Det kommer också skapas en integrationsenhet som utgörs av koordinator (Karin) och integrationssekreteraren.

Karin berättade vidare om uppdraget som handlar om att främst stödja civila samhället i aktiviteter för nyanlända och redogjorde för de aktiviteter som har genomförts sedan hon startade sin tjänst i projektet 1 mars. Tid har ägnats åt verksamhetsbesök, behovsinventering, samverkan med olika aktörer, omvärldsbevakning, starta upp olika initiativ såsom Låna en svensk och Invitationsdepartementet samt planering inför integrationsdagen och sommarlovsaktiviteter. Karin berättade också om hur kommunen och projekt Norrsken kan stödja aktörer som arbetar med asylsökande, nyanlända och integration. Bland annat finns det en pott på 200 000 kr som föreningar kan söka för att genomföra olika aktiviteter. Det har redan kommit in flera ansökningar.

Karin redogjorde sedan för vilka behov som finns hos målgruppen och hos de verksamheter som har haft ett stort tryck på sig såsom skolan och vårdcentralen. Kontentan av det var att det behövs fler möjligheter att lära sig språket, träffa svenskar och få praktik och jobb. Det är viktigt med aktiviteter för sysselsättning och specifika insatser som simskola och idrottsaktiviteter. Det är också viktigt med ett hälsoperspektiv, att nyanlända mår bra för att kunna ta del av aktiviteterna och förstår hälsoinformation.

_DSC0949

Förmiddagen avslutades med en kartläggning på en stor tavla.

Integrationsmöte-007

Grundarbetet utfördes i intressegrupper

_DSC0946

och den här tavlan är fylld med lappar om vad som redan görs på olika ställen och vad man önskar starta. Den visar att en hel del språkträning och andra aktiviteter är igång på olika ställen och med olika ledare. Goda exempel är språkundervisning, träffpunkter och sommarlovsaktiviteter.

Som parentes kan nämnas att Kristina Dybeck från Bergslagsspelen nämnde i ett samtal på plats, att man gärna vill ha fler barn/ungdomar från Ljusnarsberg med i sommarens aktiviteter och gärna tar emot asylsökande barn. Aktiviteterna är under dagtid och deltagarna skjutsas till och från aktiviteterna, vilka är teater, sång och dans.

_DSC0953

Mitt på dagen serverades lunch och sedan fortsatte arbetet med workshops.
Här fanns flera teman att välja på, vilka alla gick under titeln Samverkan och utveckling av…
Deltagarna fick i grupper diskutera hur vi kan engagera fler invånare, skapa fler mötesplatser, få till språk och samhällsorienterad undervisning och information, få in kultur och idrott, jobb och praktik eller något annat som gruppen själv bestämde.

En i gruppen antecknade vad man kom fram till och sedan fick deltagarna byta tema och diskutera i en ny grupp. Workshopen avslutades med redovisning om vad som diskuterats i grupperna.

Arbetet genomfördes med engagemang och Karin Wouda och resten av projektgruppen får säkert mycket att analysera och bearbeta framöver. Nästa år blir det en uppföljning, som kommer att visa vad som skett.

Text: Inger Aftonljus med komplettering av Karin Wouda
Foto: Björn Öringbäck och Monika Käller

Kommentarerna är avstängda