News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Frågor om vår hälsa

Frågor om vår hälsa

15-03-25

Den här veckan får 3 700 länsinnevånare ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. Syftet är att tar reda på hur miljön påverkar vår hälsa.

Men länets folkmängd är stor, och vår kommun är den minsta, så det lär inte bli så många Ljusnarsbergare som får chansen att vara med i undersökningen.

Om man fördelar alla utskicken jämnt, så bör cirka 65 stycken hamna här i trakterna.

minibild

Frågorna är en del av Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät. Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Hallsbergs kommun har i år valt att göra en utökad undersökning. Tillsammans med övriga län i Uppsala-Örebroregionen tar vi fram en regional miljöhälsorapport, för att fördjupa kunskapsbilden kring regionala miljöhälsofrågor.

Liknande nationella enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999. Varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan gång om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

– Det är viktigt att du som är utvald och får enkäten i brevlådan svarar på den, säger Katja Hagström, avdelningschef på Arbets- och miljömedicin på USÖ. Resultatet från undersökningen kan vi ha nytta av i flera år framöver. Och ju fler svar vi får desto fler slutsatser kan vi dra av resultaten.

Redaktionell text

Kommentarerna är avstängda