News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Förskolekonvent

Förskolekonvent

15-03-10
forskola

Fredagen den 13 mars genomförs ett Förskolekonvent, som fokuserar på ledarskap, för all förskolepersonal från kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora (ca 450 st) på Lindesberg Arena. Det handlar om varje pedagogs förmåga att leda, inspirera och utveckla förskolans verksamhet.
Det kommer två forskare, Sven Persson från Malmö Högskola och Christian Eidevald från Stockholms Universitet, och föreläser, det finns 10 valbara seminarier, t.ex.Ledarskap i barngruppen och Läsplattan i förskolan, samt en utställning där kommunerna delar med sig om sitt arbete. Detta konvent har planerats av kommunerna i samarbete med EiS Bergslagen.

Karin Alstermark, Ljusnarsbergs förskolechef, berättar att hon ingår i projektgruppen tillsammans med de andra kommunernas förskolechefer. Ljusnarsberg har gjort en utställning inför konventet och all personal, ca 35 st, blir med under dagen.

– Det är roligt och inspirerande och kul att få göra det här, säger Karin. Att få åka till föreläsningar känns väldigt inspirerande och det är också roligt att träffa kollegor från andra kommuner och skapa kontakter.

Text: Inger Aftonljus

 

Kommentarerna är avstängda