News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Företagsfrukost på Hörnkrogen

Företagsfrukost på Hörnkrogen

16-09-22

Ljusnarsberg fortsätter att klättra på den skala som berättar om hur bra företagsklimatet är i Sveriges kommuner.

IMG_8404

Från en tidigare blygsam placering har kommunen nu nått en position som gör att den nu är en av dem som förändrats mest i positiv riktning under de senaste fem åren.
En bidragande orsak till detta är säkert de återkommande företagsfrukostarna, där företagarna får möta kommunens representanter och andra som på olika sätt kan bidra till att utveckla näringslivet.

IMG_8405

Företagarna har svarat på frågorna ovan och resultatet är grund för rangordningen.

IMG_8402

Nyligen var det åter dags för ett frukostmöte och denna gång hölls det på Hörnkrogen.

IMG_8400

Mötet började med att Maria Draxler berättade om kommunens ekonomi och det gällde tröskelvärden.

IMG_8401

Karl Hulterström som reprecenterade svenskt näringsliv talade om framgångar i relationen med kommunerna och företagen och det visade sig att Laxå och ljusnarsberg tog de första platserna i länet, Laxå vann med en tiondels procent.

IMG_8412

Magnus Persson berättade om de nya indelningarna  i storregioner, vilket är till för att skapa bättre ekonomiska och personella resurser. Det ska även ge bättre tillgång till expertis.

IMG_8413

Ann Heineman från Lindeberg berättade om sin roll i skuldsanering och budgethjälp i båda kommunerna. Gunilla Pöchhaker berättade om ett nytt projekt som ska hjälpa både kommuninnevånare och nyanlända att kunna skapa sin egen verksamhet.

IMG_8415

Till sist Berättade ekonomichefen Sara Johansson om kommunens ekonomi och om hur kommunen ska slippa vara bank åt staten.

IMG_8418

Text och foto: Sture Ekmark

Kommentarerna är avstängda