News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Föreningsträff i Gamla Folkets Hus

Föreningsträff i Gamla Folkets Hus

15-01-19
_DSC9764

Ett 40-tal medlemmar i olika föreningar, de flesta män, samlades i Gamla Folkets Hus på måndagskvällen för en gemensam träff. Initiativtagare var Ljusnarsbergs kommun och kvällen leddes av Karin Wouda, som är projektledare för Framtidstro, hälsa, delaktighet med fokus på de unga i kommunen.

_DSC9759

Efter en inledning av Ewa-Leena Johansson berättade Anders Andersson, kommunens kanslichef, om att en förändring är på gång, när det gäller föreningsbidrag. Reglerna har varit snåriga och nu satsar man på att ha bidrag i tre delar.

  • Verksamhetsbidrag
  • Aktivitetsbidrag
  • Lokalbidrag

Verksamhetsbidraget bygger på antalet medlemmar och ungdomar upp till 20 år ger ett högre bidrag än äldre och när det gäller lokalbidrag handlar det om en gemensam samlingslokal i byarna. Små ”egna” lokaler har svårare att få hjälp, men än är inte allt bestämt, så det går att komma med förslag.

_DSC9754

Jörgen Dahlström har utvalts till kommunens föreningssamordnare och ansvarar för sammanställningen av listan på kommunens hemsida, där föreningarna kan/ska finnas med namn, plats och kontakt. För föreningarna gäller att uppdatera sina uppgifter, så att information kommer fram och att de som letar efter uppgifterna ska kunna hitta dem.

_DSC9761

Karin Wouda ledde sedan en workshop, där alla närvarande fick gruppera sig och fundera över samma frågeställningar, som eleverna på Kyrkbacksskolan jobbat med nyligen.

_DSC9773

Vad vill vi ha i vår kommun inom 1-5 år?
Vad är vi rädda för ska kunna hända med vår kommun inom 1-5 år?

_DSC9781

Förslagen skrevs på post-it-lappar och sorterades innan de togs om hand och kommer att finnas med vid bearbetningen av kommunens framtidsgrupp senare. Ett förslag av varje genomarbetades lite mer i grupperna, innan de lämnades in och föreningarna kommer att delges resultatet.

Efter en stunds fika blev det samling för sammanfattning och avslut. Det visade sig att många tycker att samarbete mellan föreningarna är viktigt och att man vill fortsätta med att träffas i någon form av föreningsråd. Ett par av kommentarerna var:

– Det här var i alla fall en inledning och ger inspiration.
– Intresset måste hållas vid liv, så att det blir något av det.

Även Kopparbergarn har en föreningssida och den behöver förstås också uppdateras, när uppgifterna har ändrats. Dessutom är alla föreningar, som ännu inte är med, riktigt välkomna att höra av sig med information om sin verksamhet.

Text: Inger Aftonljus
Foto: Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda