News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Föreningsträff

Föreningsträff

2020-02-24

På Söndagen hade kommunens fritidskonsulent Natalie Peart samlat föreningslivet till en överläggning i Tingshuset. Efter ett givande samtal blev det fika och under tiden blev det brainstorming, och en del intressanta uppslag blev till.

Föreningslivet har väldigt stor betydelse för kommunen, säger Natalie. Det stärker gemenskap och har goda socioekonomiska effekter. Därför vill vi från kommunens sida stötta föreningarna på olika sätt, och underlätta för föreningarna själva att samarbeta med varandra och dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter.

Under mötet diskuterades bland annat de kommunala föreningsbidragen och regelverket kring dessa.

En annan fråga som diskuterades var föreningarnas initiativ och engagemang i samband med firandet av valborgsmäss, midsommar mm. Ute i byarna är det av tradition föreningar som arrangerar sådant. Kanske kan föreningar vara med och utveckla firandet också i centralorten?

Nu tar jag med mig de synpunkter och idéer som kom fram, och diskuterar med politikerna, säger Natalie, och sedan har vi ett nytt möte med föreningarna för en vidare dialog.

Text och foto: Sture Ekmark

Kommentarerna är avstängda