News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Föreningskväll på Tingshuset

Föreningskväll på Tingshuset

2018-12-02
Ljusnarsbergs kommun bjöd in kommunens föreningar till ett möte. Syfte var att ge en inblick i konsten att söka bidrag.

Ewa-Leena Johansson hälsade ett 30-tal föreningsrepresentanter välkomna och presenterade kvällen föredragshållare, Uffen Redhe.
Men innan han fick ordet informerade Mikael Haapala om ett par saker som fanns på kommunens hemsida som var till för att serva föreningar. Först ville han att vi skulle kolla föreningsregistret så att uppgifter som fanns där var riktiga och lägga till om en förening inte var med. Mikael berättade också att en evenemangskalender höll på att ta form. Den skall hjälpa föreningarna att i möjligaste mån inte konkurrera med varandra när det gäller aktiviteter. Gå in på kommunens hemsida och informera er. Under rubriken ”Uppleva och Göra” hittar man föreningsliv.
Karin Wouda, integrationskoordinator, informerade. Hon har också jobbat med föreningslivet och fritidssysselsättning. Karin berättade att statliga pengar betalas ut till kommunerna för att de skall kunna stödja föreningar som skapar sysselsättning för ungdom under loven. Det finns också pengar att söka för ideella föreningar om man vill utbilda mot våld, hot och trakasserier. Man håller på att rekrytera en fritidskonsulent och därmed kommer Karin att avsluta sin anställning i kommunen.

Så var det dags för Uffen Redhe att ta till orda. Det blev en lätt hisnande upplevelse. Hans inlevelse och stora engagemang för att hjälpa föreningar att ansöka och få pengar till att utveckla sina verksamheter. Uffen nämns som en av Sveriges framgångsrikaste bidragsökare. En av ledstjärnorna var samarbete. Ju fler som kan utnyttja en lokal eller delta i aktiviteter desto lättare är det att få bidrag. Han kom tillbaka till det flera gånger under kvällen.
Arvsfonden är den största bidragsgivaren i Sverige. Uffen Redhe tog upp vad man skall tänka på vid ansökningar. Ansökarns namn är viktigt. Pengar betalas inte för underhåll och nybyggnad av klubblokaler. Det är projekt som gäller om ansökan skall bli välvilligt behandlad. Där skall man tänka lite ”utanför boxen”. Vilka målgrupper vill man nå? Helst skall man täcka upp så många som möjligt. Ett intyg från någon i målgrupperna som styrker behovet av tillgänglighet stärker ansökan om bidrag.
Från Wallenbergstiftelsen går det att få bidrag när det gäller forskning. Vill föreningen utveckla sin verksamhet kan man höra sig till någon högskola eller ett universitet om det finns någon som behöver göra ett examensarbete. Då har man möjlighet att få pengar till det från Wallenbergsstiftelsen.
Sponsring är också en viktig bit för att kunna utveckla verksamheten. Då gäller det inte bara direkt företagssponsring utan också indirekt. Uffen Redhe hade flera exempel på när någon i byn känner någon som har kontakter vars verksamhet kan gynna klubben. Han poängterade vikten av att hitta utflyttade personer och bjuda till hemvändardagar för skapa viktiga kontakter.

Det här är bara ett litet axplock av alla goda råd som åhörarna fick med sig hem. Det blev 2 timmar av positiva framtidsvisioner för många där samarbete var viktigaste premissen.
Funderingar utbyttes efter informationen och förmodligen kommer flera föreningsstyrelser att få nya och intressanta spörsmål att ta ställning till.
Det var väl använda timmar att få ta del av både goda råd men också att få möte en person med mycket framtidstro och positiv inställning till att utveckla föreningslivet. Deltagarna fick med sig en liten lathund inför ansökan om bidrag.
Ett litet PS. Den uppmärksamme läsaren upptäcker att publikbilder inte ser ut att vara tagna samtidigt men det beror på att det kom många fler åhörare än man räknat med så det blev nödvändigt att göra en ommöblering.

Text och foto: Thyra Lundell

Kommentarerna är avstängda