News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Föreningen Norden i Kopparberg tar pension

Föreningen Norden i Kopparberg tar pension.

2014-11-23

Föreningen Norden har hållit ett extra årsmöte. 28 personer hade hörsammat kallelsen och samlades på Bångbro Herrgård.

IMG_8830_650px

Föreningen startade 1949, alltså för 65 år sedan, av dåvarande rektor Fredrik Nilsson.
När Barbro Resare hälsade välkommen hyllade hon honom speciellt. Ett foto av Fredrik Nilsson ställdes på väl synlig plats.

IMG_8835_650px

Förutom medlemmar fanns Percy Helin och Eva Dahlman vid bordet. De skulle komma att svara för kvällens underhållning.

IMG_8834_650px
Noras Föreningen Norden representerades av Mona och Örjan Einarsson.

IMG_8832650px

Till ordförande för möte valdes Barbro Resare och sekreterare blev Kaija Remonen.
Sedvanliga årsmötesfrågor stod på dagordningen fram till paragraferna 9 och 10.
Paragraf 9 ställdes frågan om avslutning och nedläggning av Föreningen Norden i Kopparberg. Föreningen har under året haft vakans på posterna som ordförande, vice ordförande och sekreterare. Barbro Resare har fungerat som ordförande. Styrelsen har kunnat genomföra verksamhetsplanen för året men nu anser man att det inte går att fortsätta utan fungerande styrelse.

IMG_8836_650px

Mötet beslöt därför enhälligt att lägga ner lokalavdelningen för Föreningen Norden i Kopparberg.
De som vill fortsätta vara medlemmar i Föreningen Norden har möjlighet att ansluta sig till lokalavdelningen i Nora. Det framkom vid behandlingen av paragraf 10.

IMG_8841_650px

Örjan Einarsson hälsade alla Ljusnarsbergare välkomna som medlemmar i Nora där han är styrelseledamot.
(Kopparbergarn fick ett mycket trevligt samtal med Mona och Örjan som redovisas i slutet av referatet.)
Nora är en mycket expansiv förening med 56 medlemmar. Det finns också planer på att förlägga verksamheter till Ljusnarsberg om det finns intresse.

IMG_8837_650px

Innan mötet avslutades avtackades Barbro Resare för sitt engagemang i föreningen av Elof Eriksson. Hon har tidigare varit ordförande.

IMG_8847_650px

Efter årsmötet visade Tage Hugosson bilder från Eskil Stopps mila, med benägen hjälp av Eskil.

IMG_8849_650px

Mötesdeltagarna hann också sjunga ”Jag väntar vid min stockeld” innan maten serverades. Under trevlig samvaro intogs lax med en mycket god sås.
Sedan serverades kaffe och moussetårta.

IMG_8862_650px

Det hölls en parentation över två avlidna medlemmar. Percy Helin sjöng och Eva Dahlman spelade piano. Det blev mycket stämningsfullt. Percy Helin behöver väl inte någon närmare presentation. Kopparbergarn har under november månad haft anledning att skriva om honom vid ett par tillfällen.

IMG_8868_650px

IMG_8867_650px

Men nu fick vi som deltog i mötet fömånen att höra honom sjung men också spela viola. Eva Dahlman, som ackompanjerade Percy på piano, gav också en stor musikupplevelse. Eva bor i Ludvika men kommer från Bohuslän. Hon började sin karriär redan som tioåring med att spela för kantorn i sin hemkyrka, Öckerö kyrka. Hon är en ofta anlitad ackompanjör till både sångare och instrumentalister.
Det blev en mycket värdig och vacker avslutning för pensionären Föreningen Norden i Kopparberg.

IMG_8880_650px

Kopparbergarns utsände vill göra ett litet porträtt av gästerna från Nora eller närmare bestämt Greksåsar. 2005 flyttade de från Ludvika till Greksåsar.

Mona Einarsson är kantor och har under hösten tjänstgjort en gång i Ljusnarsbergs kyrka.

Örjan Einarsson har varit skolledare i Ludvika. Vid sidan om sitt arbete i Ludvika har han givit finska ungdomar handledning i att lära sig svenska. Det började med att han deltog i en utställning som förening Bild och Form i Ludvika arrangerade i Imatra, Ludvikas vänort i Finland. Där fick han kontakt med en lärare som tyckte att det vore trevligt om Örjan kunde besöka hans klass och prata svenska med dem. Själv kunde han ingen finska. Fler klasser anmälde sitt intresse. Det som började som en trevlig förströelse utökades till en organiserad verksamhet. I 25 år alternerade han mellan sitt skolledararbete i Ludvika och sin svenskundervisning i Finland. När han avslutade sin tjänst som reselektor i Finland förärades han ett förtjänsttecken. Örjan Einarsson räknar med att ca 50000 finska elever har tagit del av hans undervisning.
Efter att ha tagit del av hans berättelse förstår man att han har ett stort intresse av Föreningen Nordens verksamhet.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda