News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Fler rökfria miljöer från och med den 1 juli

Fler rökfria miljöer från och med den 1 juli

19-06-11

Den 1 juli blir det förbjudet att röka på flera allmänna utomhusmiljöer, som uteserveringar och busshållplatser. Rökförbudet gäller inte bara vanliga cigaretter utan även elektroniska cigaretter (med eller utan nikotin), vattenpipor och andra liknande produkter.

Regeringen vill avnormalisera rökning, framförallt för att skydda barn och unga från att utsättas för tobak. Det utökade rökförbudet syftar också till att öka tillgängligheten och skydda från passiv rökning.

– Vem som helst ska kunna röra sig i dessa miljöer utan att besväras av rök eller utsläpp från andra produkter, säger Ellen Bäckman, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.
Nya rökfria miljöer

· Allmänna lekplatser

· Uteserveringar

· Områden i anslutning till färdmedel, t.ex. busshållplatser och tågperronger

· Inhägnade idrottsanläggningar, t.ex. arenor

· Entréer till lokaler där det är rökförbud, t.ex. entréer till butiker, vårdcentraler och restauranger.

Utöver fler rökfria miljöer medför den nya lagen också tillståndsplikt för alla som vill sälja tobaksprodukter. Det innebär att tobakshandlare måste genomgå en lämplighetsprövning för att få sälja tobak, vilket ska motverka den illegala tobakshandeln och säkerställa att all tobaksförsäljning sker av seriösa handlare.

Den som äger eller disponerar över en lokal eller ett område, exempelvis restaurangägare eller fastighetsägare, är ansvarig för att säkerställa att rökförbudet efterlevs. Kommunen är ansvarig för tillståndsprövningen, samt för tillsynen av rökfria miljöer. Länsstyrelsen utövar tillsyn i länet och biträder kommunerna med information och råd.

Den nya lagen, lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Den första tobakslagen i Sverige kom 1993. Sedan dess har förbud mot rökning införts på allt fler platser. 1994 blev det till exempel förbjudet att röka på skolgårdar och 2005 blev det förbjudet att röka inne på restauranger.

Handläggare

Ellen Bäckman
Länsstyrelsen i Örebro län
Tillsynshandläggare, Social hållbarhet
010-224 83 01

Madelene Larsson
Tillförordnad enhetschef, Social hållbarhet
010-224 86 05

Fördjupning

Läs mer om lagen på Länsstyrelsens sida om tillsyn inom alkohol och tobak

Kommentarerna är avstängda