News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Få testar positivt för covid-19 – trots att många provtar sig

Få testar positivt för covid-19 – trots att många provtar sig

2020-09-24

Många invånare i Örebro län har valt att testa sig sedan Region Örebro län utökade möjligheterna till provtagning. De flesta som provtar sig får negativt provsvar och endast två procent av de som provtagits har testat positivt. Det framkommer av lägesbilden som Länsstyrelsen har skickat till regeringen.

Region Örebro län rapporterar också att det nu finns flera tider för provtagning, både för allmänheten och för personer inom samhällsviktig verksamhet. Vad gäller antikroppstest så har cirka 30 000 invånare i länet testat sig för antikroppar mot viruset. Testerna visar att mellan 5–14 procent, beroende på olika grupper, har testats positivt för antikroppar.

– Det är viktigt att många väljer att testa sig både för kartläggning av sjukdomen och för att minska smittspridningen. Siffrorna visar att invånare i Örebro län följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och lyssnar till Region Örebro läns uppmaning att testa sig, vilket är glädjande – säger landshövding Maria Larsson.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

  • Region Örebro län rapporterar att sammanlagt 30 000 personer i länet har gjort ett antikroppstest som analyserats via regionen. Andelen positiva svar varierar mellan olika grupper och ligger på 5–14 procent. I alla provtagna grupper har andelen med positivt antikroppstest varit högre bland yngre jämfört med äldre.
  • Region Örebro län rapporterar att cirka 2 procent av alla PCR-tester på allmänheten är positiva. Motsvarande siffra för personal inom hälso- och sjukvård och samhällsviktig verksamhet är 1,2 procent.
  • Under vecka 39 och 40 genomför Ahlström-Munksjö i Olshammar, Askersunds kommun, ett underhållsarbete. Cirka 430 entreprenörer kommer att vara på plats under dessa två veckor. Skyddsregler är framtagna, bland annat en självdeklaration samt att febertagning kommer att ske innan man får beträda den del av anläggningen som man ska jobba i. Munskydd/ansiktsmask kommer användas. Särskilda utrymmen i form av baracker kommer användas för matsal, omklädningsrum och liknande. Askersunds kommun uppger att det är högt tryck på boenden i Askersund och närliggande kommuner i samband med underhållsarbetet, vilket medför behov av extra kontroller inom restaurang- och hotellbranschen.

Goda exempel på efterlevnad av rekommendationer

Länsstyrelserna har i uppdrag att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Här är några exempel:

  • Flera gymnasieskolor har undervisning på distans vilket i stor omfattning förhindrar trängsel i kollektivtrafiken.
  • En kommun ordnar anpassade aktiviteter som bokcirkel, ”coronakaffe” och promenader med/utan hund för att främja psykisk hälsa hos personer över 61 år.

Kontaktperson

Stabschef
Per-Olov Mörn
010-224 86 00

Kommentarerna är avstängda