News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ewa-Leena Johansson, kommunalråd

Ewa-Leena Johansson, kommunalråd.

2020-01-04
Ewa-Leena Johansson presenterar sig själv som urljusnarsbergare.

Hon bor i villa i glesbygdsområde tillsammans med sambo och två hundar. Hon har två döttrar och sambon två söner. Ewa-Leena är mormor och vicefarmor. Alltså en helt vanlig kvinna i sina bästa år, utom när det gäller jobbet. Hon är Ljusnarsbergs enda heltidsanställda politiker, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Men det kommer vi till senare.

Först skall vi prata hund. Familjen har två jämthundar. Cicco är nestorn och en fullfjädrad älghund. Många års erfarenhet har lärt honom det mesta av de gamla älgtjurarnas knep för att hålla sig undan. Att träna en älghund är ett spännande och lärorikt jobb. När västen sätts på vet dom att det är dags för jobb och skärpan inför uppdraget blir på topp. Men när västen tas av blir jämten en perfekt familjehund. Lugn och stillsam. En gång jämte alltid jämte säger Ewa-Leena. Hon har tagit jägarexamen men går hellre med hund än med gevär i skogen även om hundförarens jobb är konditionskrävande. Det fina samspelet mellan de båda är koncentrerat och mycket intensivt vilket ger henne så mycket i utbyte.

Ewa-Leena hämtar kraft och energi i naturen och menar att det är många som skulle må bra och orka bättre om de tog sig tid att lyssna på skogens tystnad. Att ta barnbarnen med sig till ett vindskydd i skogen och grilla, rensar huvudet och ger vardagen nya perspektiv enligt henne. Här i Ljusnarsberg har många tillgång till skog genom att ta en kort promenad.

Men nu åter till hennes yrkesliv. I 18 år har hon varit kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Det trivs hon väldigt bra med. I en liten kommun som Ljusnarsberg lär man snart känna de flesta och man blir igenkänd själv. Hon får många positiva reaktioner på vad som händer. Nu senast var det nya biblioteket som det kom många vänliga och trevliga reaktioner på. Visst händer det att någon blir arg ibland men det är förvånansvärt få.
Det politiska klimat i kommunen präglas av respekt för varandra.
Skatten är oförändrad och låg om man tittar på omgivande kommuner.
Politikerna är eniga om att inte låna till dyra investeringar utan bygga på den verksamhet som som redan finns. Man är duktig på att söka olika extra statliga bidrag bidrag.

Vad är det då som Ewa-Leena tar med sig från år 2019? Jo, det var det året som man lade ner tid, pengar och engagemang på skolan. Två rektorer, en för förskola och upp t.o.m årskurs 5 och en fick ansvaret för årskurserna 6 upp till 9. Det togs fram olika styrdokument för verksamheten så att alla skall arbeta mot samma mål. Förskolan har fått en egen skolplan. Lärarna försöker att så snabbt som möjligt fånga upp elever som på ett eller annat sätt behöver extra stöd och uppmuntran. Den restaurerade idrottshallen invigdes tillika med den nygamla och större matsalen. I höst har också en ny multiarena tillkommit. Den är anpassade så att flera idrotter kan utövas på den.

I december återinvigdes biblioteket. Ewa-Leena önskar, att det skall användas som ett offentligt vardagsrum. Det skall användas för föreläsningar, möten och samtal. Hon har också en vision att man, för en stund, skall lägga alla sociala medier åt sidan och samtala med varandra där. En bibliotekarie sköter verksamheten där.

För år 2020 kan man läsa i budgeten att nu är det äldreomsorgen som kommer att prioriteras.
En nygammal socialchef, Charlotte Dahlbom, tillträdde 1 januari. Hon har tidigare haft tjänsten och bodde då i Hällefors men flyttade därifrån. Nu bor hon i Lindesberg och det är ju pendlingsavstånd. Bland hennes första jobb blir att uppdatera omsorgsplanen.
Beslut är fattat att bygga ytterligare en avdelning nere vid Koppargården. Antalet 85-åringar i kommunen ökar stadigt så bostäder till dem måste utökas. Hemtjänsten kommer också att genomgå förändringar eftersom fler äldre bor kvar hemma.

Till våren ansöker kommunen om medel för att sanera miljön runt Garhytteskolan. Det kommer att bli 17 lägenheter för 65+are. Exteriören kommer inte att förändras nämnvärt annat än att det kommer att bli balkonger ner mot Garhytteån. Om allt går i lås är förhoppningen att det skall bli inflyttningsklart runt åt 2022.

Miljö och klimatfrågor kommer också att bli viktiga. En kanske liten sak men mycket viktig är att en översyn av hur mycket plast som används inom den kommunala verksamheten går att byta ut. Börjar användning och förbrukning tittas över, finns det säkert mycket som kan förbättras när det gäller miljöpåverkan. Det är bra om kommunen visar att det går, eftersom statistiken säger att vi kommuninnevånare inte är så duktiga på att sopsortera. Kanske kan det bli ett nyårslöfte för alla kommuninnevånare att skaffa en brun tunna. Om alla hjälps åt blir resultatet därefter. Däremot är vi duktiga på att panta burkar och flaskor.
Kommunen är mycket väl utrustad med återvinningsstationer. Enligt normen skall det finnas en station på 5000 innevånare. Men vi har 3 nationella och 6 stycken där kommunen står för kostnaderna.

Ewa-Leena hade tankar kring politikerrollen. Det blir allt svårare att rekrytera personer till politiskt arbete.

Men Ewa-Leena hade en idé. Det finns ju inte längre obligatorisk värnplikt. Varför inte införa obligatorisk politikerplikt. En valperiod som politiker kan kanske väcka ett intresse för att fortsätta. Det finns många som sitter hemma och har grunden till goda förändringar som skulle behöva en liten puff för att komma igång. Hela vår vardag påverkas av politiska beslut. Ni som läste artikeln om Finnkullberget för några dagar sedan kanske inte tänkte på, att naturskyddsområdet har kommit till tack vare politiken. Det var kommunfullmäktige som fattade beslutet om bildandet av området.

Skribenten tror att det blir ett innehållsrikt år för vår kommun. Efter samtalet med Ewa-Leena känns det som om våra politiker vill oss väl och gör så gott dom kan.
Genom Kopparbergarn önskar Ewa-Leena alla ett riktigt gott nytt år.

Text och foto: Thyra Lundell

Kommentarerna är avstängda