News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ett hälsosamt liv i Ljusnarsbergs kommun

Ett hälsosamt liv i Ljusnarsbergs kommun

2020-12-16
Kommunchef Berit Westergren och näringslivschef Mikael Haapala bjöd på tisdagen in föreningar i vår kommun till ett möte via Teams. Mötet handlade om hur vi tillsammans kan bidra till ett hälsosamt liv i Ljusnarsbergs kommun. Det är Region Örebro län som har initierat ett projekt i norra länsdelen för att främja hälsan bland våra invånare.

Tobak är naturligtvis en stor bov när det gäller folkhälsan. Det är ju inte bara de som röker som drabbas utan även personer i deras närhet. Bilderna visar att det tyvärr är många barn som exponeras av rökning. Rätt stöd och rökavvänjning kan både rädda liv och ge friskare liv! 

(Andra stapeln visar Kopparberg – reds anm.)

Ett ohälsosamt liv bidrar också till sjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt. Målet är att vi ska få friskare invånare och detta mål kan vi nå tillsammans – regionen, kommunen och civilsamhället. Planen är att Region Örebro Län kommer att erbjuda invånare i vissa åldersgrupper, samt förstagångs föräldrar, till ett hälsosamtal. Detta kommer att vara både gratis och frivilligt. Man kommer att få ta olika prover och få hjälp med sin hälsa. En bra hälsa är inte bara att ha bra blodtryck o.s.v. utan kan även handla om rörelse, aktiviteter och gemenskap.

Efter ett hälsosamtal kan man också få erbjudande om att delta i någon passande aktivitet, som en förening håller i, t.ex. kanske man är intresserad av hundar, skapade, sin hembygd eller någon sport. Det kan också vara så att man har en funktionsnedsättning som gör att man gärna vill träffa likasinnade i någon patientförening. Gemenskap och aktiviteter kan bidra till ett bättre mående.

Föreningar som inte deltog på detta möte kommer att få en ny chans till information, troligen i januari. Alla föreningar kommer också att bli inbjudna till ett nytt informationsmöte under våren. Men det är bra om föreningar tar upp frågan i sin styrelse, om man är intresserad av att delta i detta projekt för en bättre hälsa i Ljusnarsbergs kommun!

Text och foto: Anna-Lena Didic´

Kommentarerna är avstängda