News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ett hälsosammare liv.

Ett hälsosammare liv

2021-03-06
Den 16 december fanns det en artikel i Kopparbergarn som handlade om ett projekt för att erbjuda Ljusnarsbergarna ett hälsosammare liv. Projektet vänder sig till 40, 50, 60 och 70-åringar.
Även Hällefors Kommun är delaktig. Bakgrunden är att dessa båda kommuner har höga ohälsotal
Nu har det gjorts en uppföljning på detta möte. De föreningar som anmält sitt intresse för att deltaga med sina aktiviteter möttes digitalt under tisdagskvällen.
Moderator var kommunchefen Berit Westergren.
Det var intressant att höra att det finns så många föreningar som kan erbjuda allt från fysiska aktiviteter till social gemenskap.
Emma Nyström på Kopparbergs Vårdcentral och Daniel Frisk på Hällefors Vårdcentral kommer att hålla riktade hälsosamtal på respektive Vårdcentral. Med utgångspunkt av dessa gör man en hälsokurva. Med den som underlag kan man ge rekommendationer på eventuella
aktiviteter. Det är här föreningarna kommer in med sina verksamheter. Syftet med projektet är främst att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ2 . Levnadsvanor är en viktig del i att må bra.
Diagram visades. Där kunde man bl.a. avläsa att Ljusnarbergs- och Hällefors Kommuner är ledande i Örebro län när det gäller rökning.
Slutsatsen av kvällens möte blev att det kommer att läggas upp en faktabank vad de olika föreningar kan erbjuda för aktiviteter. Där har Emma och Daniel ett smörgåsbord att erbjuda dem som vill sätta igång med någon aktivitet.
I april görs en uppföljning för att se hur projektet har utvecklats. Förhoppningsvis har föreningarna kunnat vara till nytta för att sänka ohälsotalet i kommunerna.

Arkivbild
Kopparbergarns skribent hoppas att vi kan gå våren tillmötes med stor tillförsikt och vi åter kan mötas i lite större grupper utomhus.

Text: Thyra Lundell

Kommentarerna är avstängda