News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Elever bedömde bilder

Elever bedömde bilder

15-11-12

kollektion-b

När medlemmarna i Ställdalens Fotoklubb tävlar internt, dvs mot varandra, ber man oftast en annan fotoklubb att bedöma bilderna och rangordna dem. När det gällde årets kollektionstävling tänkte man dock annorlunda, och bad Kyrkbackskolans elever om hjälp. Både eleverna och deras bildlärare, Ingela Bornström, såg uppgiften som intressant och gjorde verkligen ett gott arbete.
Att diskutera bilder och tolka deras budskap ingår ämnesplanen, säger Ingela. Bilderna har diskuterats i flera klasser, från trean till nian, och efter det har vi sammanställt resultatlistan, samt motiverat placeringarna i den.
Det gällde ju en kollektionstävling, där varje deltagare lämnat in tre, fyra eller fem bilder med gemensamt innehåll. Dessutom skulle alla bilderna uppfylla mottot ”rörelse”.
Diskussionerna var livliga och många synpunkter kom fram. En del kommentarer kunde röra saker som kanske kunde kallas ovidkommande, men visade ändå på hur observanta och reflekterande som så unga människor kan vara. Några elever uttryckte till exempel sin oro för att mannen med motorsågen inte bar skyddsbyxor och handskar!

ScanImage001

När Ställdalens Fotoklubb senare tog del av resultatet, var deltagarna helt överens om att eleverna gjort ett jättebra jobb och att man gärna ber om hjälp igen.
Resultatet var helt riktigt och rättvist, säger klubbens tävlingsansvariga, Inger Aftonljus. Och vi uppskattar elevernas omtanke att placera alla kollektionerna, utom de tre främsta, på en gemensam fjärdeplats, så att ingen skulle behöva bli sist.
Men vem vann då?
Jo, det gjorde naturligtvis Thomas Johansson, som vunnit det mesta det här tävlingsåret.

De tre bästa placeringarna

Rörelser-i-naturen-1.-BäverplaskRörelser-i-naturen-2.-Kanadagäss-i-flykt

Rörelser-i-naturen-3.-Sädesärla-lyfter Rörelser-i-naturen-4.-Dansande-myggor

Rörelser-i-naturen-5.-Vasstrå-i-fors

1.a Thomas Johansson ”Rörelse i naturen”

Nr-1 Nr-2

Nr-3 Nr-4

Nr-5

2:a Bengt Lundell ”Lom”

kollektion-b

3:a Björn Öringbäck ”Kamerarörelse”

Länk till Resultat KM 4 2015

Text: Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda